Gørlev kirke

Tilbage til Liste over kirke

Gørlev kirke

Billedserie

Liste over billeder

Gørlev kirke

Løve hr., Holbæk amt, Roskilde stift. Nordvestsjælland. Kor og skib er opført i romansk tid af rå og kløvet kamp. Den romanske kirke havde et oprindeligt tårn, som i gotisk tid blev erstattet af det nuværende murstenstårn, samtidig opførtes et våbenhus, et kapel og et sakristi mod nord samt et våbenhus mod syd. I våbenhuset ses to runesten, den mindste er fra o.1000 og bærer indskriften THURKUTRI: SATA: STIN: THANSI: AFTIR: HALFTAN: FAUTHUR: SIN (Thorgot satte denne sten efter sin far Halfdan), den største er fra o.800 og bærer indskriften THUIAUTHUI: STIN: THANSI: AFT: UTHINKAUR: (Tjodvi rejste denne sten efter Odinkar), den mindste blev taget ud af tårnets sokkel i 1960 og den største blev fundet under våbenhusets dør i 1921, hvor den tjente som sokkel for dørtræet. Kirken blev hovedrestaureret i 1921.

Kirken fik indbygget hvælv i 1400-tallet. Den oprindelige korbue er bevaret. I korbuen afdækkedes i 1921 kalkmalerier fra o.1250. Mod nord ses en fornem kvinde, muligvis står hun med en alterdug, mod syd ses en fornem mand med en kirke, i korbuens top ses Kristus. Kvinden er placeret på den fornemme side, hvorfor det må antages, hun har bestilt udsmykningen efter mandens død. Man antager det kunne være Fru Ingeborg gift med Peder Strangesen, som hun overlevede med 26 år. Fru Ingeborg var datter af Esben Snare af Hvideslægten, og mandspersonen kan være hendes minde om faderen, og kirken han bærer, der er for stor til at minde om Gørlev kirke, kan muligvis være forgængeren for den nuværende Roskilde Domkirke.

Altertavlen og prædikestolen dateres til o.1600. Altertæppet fra 1999 er tegnet af Grethe Michaelsen Erichsen, i tæppet genfindes elementer fra korbuens kalkmaleri. I nordkapellet er ophængt to gotiske træfigurer. Nordkapellets glasmaleri er udført af Frede Raadbek i 1966. Våbenhuset mod nord fungerer nu som orgelrum.

I våbenhuset mod syd ses kalkmalerier, som dateres til 1474, de blev ligeledes afdækket i 1921. På væggene ses drapperiudsmykninger. I hvælvet ses Passionen samt Marias Himmelkroning.

I østkappen ses Gudfader og Kristus krone Maria, Helligånden kommer ned fra himlen, øverst ses to engle på en sky. På tekstbåndet står "Ave regina celorum, gracia plena dominus tectum O Maria flos virginum" (Hil dig himlens dronning, du nådefyldte, Herren er med dig, oh Maria, blomsten blandt jomfruer). I sviklerne ses Tornekroning og Kristus for Herodes.

I sydkappen ses Korsfæstelsen, en engel henter den gode røvers sjæl, Longinus får hjælp med lansen, som han stikker i Kristus side. Longinus peger på sine blinde øjne, under lansen står Maria og Johannes, til venstre for korset står høvedsmanden. I sviklerne ses Tilfangetagelsen og Gethsemane.

I vestkappen ses Korsbæringen, Kristus er ved at segne under korset, Ductor vender sig og jager på Kristus, Simon af Kyrene hjælper med at bære korset med den ene hånd, bag Simon ses Maria og en anden kvinde, foran Ductor ser man de to nøgne røvere. I sviklerne ses Den hellige familie samt et tekstbånd "Anno mcDLxxiv tunc picturæ ... capellæ perfectæ fuerunt (I året 1474, da blev billederne i kapellet færdige).

I nordkappen ses tre scener fra Passionen under arkader, mod vest ses Kristus for Pilatus, i midten Bespottelsen og mod øst Piskningen.

Den romanske granitfont er en monolit med omløbende rundstav under mundingsranden, arkader på siderne og vulst som overgang til den runde fod. Fonten er ikke registreret i Mackeprang.