Vonsild kirke

Tilbage til Liste over kirke

Vonsild kirke

Billedserie

Liste over billeder

Vonsild kirke

Nørre Tyrstrup hr., Vejle amt, Haderslev stift. Sydøstjylland. Kirken er opført i 1824-25 ved C.F. Hansen som arkitekt. Den erstattede en tidligere romansk stenkirke, som var viet til Sankt Anna, ifølge optegnelser fra 1819 var den romanske kirke "en gammel rådden kasse", hvilket Kgl. Bygningsinspektør C.F. Hansen var enig i. Den nuværende kirke blev oprindelig kaldt Frederikskirken til minde om, at grundstenen blev nedlagt af Kong Frederik VI. C.F. Hansen var i sit arbejde stærkt koncentreret om genopbygningen af København efter bombardementet i 1807, men han har dog sat sig enkelte minder uden for hovedstaden, i Vonsild ser man tydeligt de nyklassicistiske stiltræk fra arkitektens hovedværk, Vor Frue kirke i København. Langhusets flankemure er symmetrisk opbygget med rektangulære vinduer forneden og cirkelvinduer foroven samt afvalmet tag mod øst. Mod vest ses et firkantet tårn som på Vor Frue kirke i København. Tårnet hviler på langhusets vestmur og danner overdel til en pompøs portalindramning omkring vestindgangen, hvilket kan minde om de østjyske styltetårne. Tårnets højde har været noget diskuteret, den nuværende højde er den oprindelige efter C.F. Hansens tegninger, men i1880 fandt man, at tårnet var for lavt og fik det forhøjet, ved den seneste restaurering har man ført tårnet tilbage til oprindelig højde. Kirken var oprindelig pudset med en rødlig puds. Foran indgangen til kirkegården er opstillet en skulptur fra 1978, Den gode hyrde, af Elise Heide-Jørgensen (født 1924), som er født og opvokset i Vonsild.

På hjemmesiden for Vor Frue kirke i København kan man læse mere om C.F. Hansen, der ikke var glad for høje kirketårne. Tryk på nedenstående link og vælg "Om kirken".

Vor Frue kirke

Kirkerummet er dækket af et trætøndehvælv med malet kassetteværk. Som Vor Frue kirke i København er kirkens udsmykning stærkt præget af Thorvaldsen. Rundt om i kirken er placeret afstøbninger af Thorvaldsens relieffer og døbefonten er en gentagelse af Thorvaldsens font i Brahetrolleborgs kirke, enkelte relieffer er dog udført af Chr. Freund, formodentlig er Middag i Emmaus på skibets sydvæg og krucifikset på skibets nordvæg udført af Freund. Gipsafstøbningerne af Thorvaldsens relieffer blev ophængt i 1899, døbefonten blev anskaffet i 1941. I 1898 blev der i apsiden malet en frise, Korsegangen, tegnet af Carl Ludvig Petersen, der sammen med C.N. Overgaard har udsmykket apsiden, billedfrisen bærer præg af inspiration fra Jørgen Sonnes frise på Thorvaldsens Museum i København. Den runde prædikestol befandt sig oprindelig over alteret men blev flyttet til sin nuværende plads i 1870.

Tryk på nedenstående link og læs mere om Jørgen Sonnes frise på Thorvaldsens museum.

Jørgen Sonnes frise