Volstrup kirke

Tilbage til Liste over kirke

Volstrup kirke

Volstrup kirke

Dronninglund hr., Hjørring amt, Ålborg stift. Vendsyssel. Kirken bærer præg af tilhørsforhold til den nærliggende herregård Sæbygård. Kor og skib er opført i senromansk tid af teglsten, den rundbuede norddør samt nogle vinduesoverliggere og skråkantsoklen af granit er enkeltheder, som stammer fra senromansk tid. I sengotisk tid blev koret forlænget mod øst og fik samme længde som skibet. Våbenhuset er formodentlig blevet opført i sengotisk tid. Den tilmurede syddør er spidsbuet. De svunge barokkamme stammer fra 1700-tallet. På kirkegården ses et ottekantet gravkapel fra anden halvdel af 1800-tallet for familien Arenfeldt.

Skibet set mod øst

Altertavle

Prædikestol

Stolegavle med våben (1)

Stolegavle med våben (2)

Gravsten i korgulvet

Pulpitur med våben (1)

Pulpitur med våben (2)

Pulpitur med våben (3)

Døbefont

I sengotisk fik kor og skib indbygget krydshvælv. Altertavlen stammer fra en renæssance-fløjaltertavle med våben for Johan Rud og Anne Hardenberg, den nuværende altertavle blev kraftig omdannet i 1709 og fik tilføjet våben for Holger Pach og Lisbeth Bille, i fodstykkets maleri ses den jødiske og den kristne nadver. Korbuekrucifikset er fra sengotisk tid. Prædikestolen er fra 1700-tallet, på kurven ses naive malerier, på den firkantede lydhimmel ses evangelistmalerier. I stoleværket ses gavle med våben for Vogn Vognsen til Stenhede og våben for Malte Sehested og Sophie Brahe. I vestenden ses et pulpitur fra begyndelsen af 1700-tallet med våben for Pachs, Bille og Arenfeldt. I korets gulv ses en gravsten over Otto Brahe (død 1646).

Den lille romanske granitfont er stærkt ophugget. Fonten er ikke registreret i Mackeprang.