Vokslev kirke

Tilbage til Liste over kirke

Vokslev kirke

Billedserie

Liste over billeder

Vokslev kirke

Hornum hr., Ålborg amt, Ålborg stift. Himmerland. Apsis, kor og skib er opført i romansk tid af granitkvadre over profileret sokkel, apsiden har gesimsskifte. I murværket ses flere kvadre med stenmestermærker og en kvader med palmetmotiv. Begge de oprindelige døre er blændet, den retkantede syddør har profilerede kragsten, norddøren rundbuet kilestik. I korets nordmur ses et rundbuevindue med profil langs kanten, i skibets nordmur ses et rundbuevindue. Udbygningen mod nord er opført i 1200-tallet, en tilsvarende udbygning mod syd blev nedrevet i 1815. Tårnet og våbenhuset er opført i sengotisk tid, våbenhuset er nu omdannet til ligkapel. I tårnrummet er opstillet en romansk gravsten af samme type som i Vestervig, den latinske majuskelindskrift siger: "Hvad er mennesket. Kød. Hvad er kødets ære. Hø. Nu tier Magnus - her ligger jeg død." På kirkegården ligger en romansk gravsten med kors og ornamentik samt en profileret vinduesoverligger.

Korbuens vanger er bevaret med profilerede kragbånd, selve buen er ændret til en spidsbue. I sengotisk tid fik kirken indbygget hvælv. Foran apsiden blev opført en mur og rummet omdannet til sakristi. Altertavlen er en fløjaltertavle fra slutningen af 1500-tallet, stafferingen er fra 1700-tallet, i midterfeltet ses et maleri fra slutningen af 1800-tallet. Prædikestolen er et billedskærerarbejde fra 1589, i felterne ses scener fra Jesus historie og våben for Christoffer Mikkelsen Tornekrands og Dorte Juul.

På siden Gravsten og epitafier kan man læse mere om prædikestolens heraldik. Tryk på nedenstående link, vælg Kirker, vælg V og søg Vokslev.

Gravsten og epitafier

I korhvælvet ses kalkmalede byprospekter fra 1740-50, udsmykningen er udført af Viborg-maleren Mogens Trane, udsmykningen skal formodentlig forestille Det himmelske Jerusalem, men flere bygninger kan dog genkendes bl.a. Viborg Domkirke. I skibets hvælv ses sengotiske ribbedekorationer og svikkelfigurer bl.a. en mand med spyd.

Den romanske granitfont har glat kumme og firkantet fod. Fonten er ikke registreret i Mackeprang.