Voer kirke

Tilbage til Liste over kirke

Voer kirke

Voer kirke

Dronninglund hr., Hjørring amt, Ålborg stift. Vendsyssel. Kirken er præget af tilhørsforhold til den nærliggende Voergård. Skibets flankemure stammer fra en oprindelig romansk kirke opført af granitkvadre over skråkantsokkel. Norddøren spores i murværket, syddøren er stadig i brug. I sengotisk tid blev det oprindelige kor erstattet af det nuværende langhuskor, samtidig opførtes våbenhuset. Tårnet er ifølge en sandstenstavle i tårnets murværk mod vest opført i 1579 af Otto Banner og Ingeborg Skeel, blændingsdekorationerne minder om Bispens hus på Voergård. Tårn og våbenhus blev restaureret i 1788 af Holger Reedtz-Thott. Sydkapellet har en sengotisk kerne men præges helt af ombygningen til gravkapel for Otto Banner (død 1585), som hans hustru Ingeborg Skeel (død 1604) udførte. På kirkegården ses gravsten for statsminister Erik Scavenius (død 1962). Bygningen blev hovedrestaureret i 1942-43.

Skibet set mod øst

Sydkapel, epitafium (1)

Sydkapel, epitafium (2)

Sydkapel, epitafium (3)

Døbefont

Skibet har fladt bjælkeloft, som er bemalet. Korets hvælv stammer fra opførelsen af det sengotiske langhuskor. I korhvælvet ses kalkmalede anevåben for Jørgen Arenfeldt og Rigborg Lindenov. Altertavlen er en fløjaltertavle i ungrenæssance, den er stafferet i 1621 med våben for Jørgen Arenfeldt og hustru, storfeltets maleri er malet af E.A. Exner i 1777. Prædikestolen er fra slutningen af 1500-tallet, reliefferne er udført af Arnt van Darvidt, nogle af disse er nu på Nationalmuseet. Herskabsstolene har våben for Jørgen Arenfeldt og hustru.

I sydkapellet er opstillet et sandstensepitafium for Otto Banner (død 1585) og Ingeborg Skeel (død 1604). I midten ses ægteparret knæle foran en bedepult, bag ægteparret ses Korsfæstelsen. Under de knælende ses otte våben for Ingeborg Skeel (Skeel, Krabbe, Løvenbalk, Skram, Lembeck, Glob, Rotfeldt og Skram) samt otte våben for Otto Banner (Banner, Rosenkrantz, Gjøe, Thott, Gyldenstjerne, Gyldenstjerne, Bille og Present). På kapellets østvæg ses en mindesten over Niels Skeel (død 1561) og hans hustru Karen Krabbe samt deres søn Hans Skeel, der faldt ved Falkenberg i 1565. Indskriften siger, at Niels Skeel, Karen Krabbe og Hans Skeel hviler i Voer, men Niels Skeel er begravet i Vinderslev kirke og Hans Skeel er begravet i Viborg Domkirke.

Den romanske granitfont har fire knopper på kummen, den ene knop danner hoved til en primitiv figur, der har oprindelig været fem knopper, foden er stærkt ophugget (Mackeprang s.67 og 152). Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Vendsyssel - Gruppe A1 med skaft.