Arkitekt og kunstner

Tilbage til forside

Peder Vilhelm Jensen-Klint (1853-1930) arkitekt og maler. Uddannet som bygningsinspektør på Polyteknisk Læreanstalt i 1870-1877. Gik på Kunstakademiet i København 1878-1885, hvor han gennemgik alle klasser uden at tage afgangseksamen. Kirkebyggeri: Vodskov kirke (1906-09), Annakirken, København (1911-28), Gedser kirke (1913-15), Grundtvigskirken (1913-40, fuldført af sønnen Kaare Klint) Skt. Hans Tveje, Odense (nu Fredens kirke) (1916-20), Betlehemskirken (1930 fuldført af sønnen Kaare Klint).

P.V. Jensen-Klint tilegnede sig fortrinsvis arkitekturen ved selvsyn. Han mente, at gotikken var den eneste sande nordiske arkitekturform, alle andre var latinske og hørte ikke hjemme hos os. I begyndelsen af 1900-tallet skrev han en række artikler, der gjorde op med den akademiske stilefterligning og bygningshåndværkets forfald. Jensen-Klint er især kendt for sine kirker, der helt optog ham i de sene år. I 1912-13 deltog han i konkurrencen om et Grundtvigsmonument, dels med en kvadratisk mindehal ved Vartov, dels med et tårn med variationer over sengotiske blændingsgavle. Motivet anvendte han også til Skt. Hans Tveje i Odense (nu Fredens kirke), og i den lille kirke i Gedser, hvis tårn fungerer som sømærke. Grundtvigstårnet blev udviklet til et kirkeprojekt, inspireret af middelalderlige danske bykirker.

Rudolf Siegfred Rud-Petersen (1871-1961) maler. Blev udlært som malersvend (1890). Han gik på Teknisk skole hos H. Grønvold samt på Kunstakademiet i København (1888-1892), desuden fulgte han undervisningen på Zahrtmanns skole (1901, 1904-05, 1907) og blev ansat som medhjælper hos Joakim Skovgaard ved arbejdet på Viborg Domkirke (1899-1901). Han deltog i studierejser til Italien 1898-1900 sammen med Joakim Skovgaard, Niels Larsen Stevns og Johan Mielche. Rud-Petersen deltog i 1908 i en fresko-udsmykning i Grundtvigs Hus i København sammen med Niels Larsen Stevns, Troels Trier, P. Hougaard og Johan Th. Skovgaard. Rud-Petersen har lagt sit hovedvirke inden for altertavler og freskoudsmykninger til kirker. Indflydelsen fra J.Skovgaard er tydelig en lang række af hans udsmykning som det monumentale hovedværk i Stagstrup kirke.

Kirkeudsmykninger: Vodskov kirke i Vendsyssel (1909), Vartov kirke, menighedssal (1915), Endelave kirke (1902), Skørping Nykirke (1914), Adslev kirke (1916), Lavrbjerg kirke (1919), Tjele kirke (1919), Kapellet på Randers Nordre kirkegård (1919), Hillerslev kirke Thisted Amt (1920), Års kirke (1920), Bredsten kirke (1925), Kristus og Peter (1928, Kirke-Eskildstrup K.), Skals kirke (1929), Fraugde kirke (1931), Alleshave kirke (1933), Hornum kirke, Vejle amt (1934), Aasum kirke (1946), Hørby kirke ved Hobro (1950), Herlufmagle kirke (1951)Volsted kirke ved Ålborg (1952-53), Fræer kirke ved Rold Skov (1957), Fjellerup kirke Randers Amt (1958).

Læs mere om arkitekt og kunstner på KID. Tryk på nedenstående link og søg på navnet

KID