Vitved kirke

Tilbage til Liste over kirke

Vitved kirke

Vitved kirke

Hjelmslev hr., Skanderborg amt, Århus stift. Østjylland. Kor og skib er opført i romansk tid af granitkvadre over skråkantsokkel. Syddøren er bevaret, de ornamenterede karmsten er på deres plads, den søndre karms inderside har vikingetidsagtigt rankeslyng, ydersiden har rankeværk, som vokser ud af en løves mund, øverst mod syd ses en løve. Sydportalens tympanon sidder nu over våbenhusets dør, relieffet viser den korsfæstede Kristus mellem sidefigurer og et par dyr, alt under en arkaderække. Skibet blev forlænget mod vest i sengotisk tid og samtidig blev våbenhuset opført, tagrytteren er fra 1700-tallet. Vestforlængelsen er smallere end det romanske skib og har formodentlig båret et tårn. I skibets vestforlængelse er indmuret en hjørnekvader med løvefigurer og en kragsten med rankeslyng, sikkert fra korbuen. Kirken blev istandsat i 1963.

Se sognets hjemmeside, tryk på nedenstående link.

Vitved kirke

Tympanon over våbenhusets dør

Sydportal, karmsten mod vest

Sydportal (Detalje 1)

Sydportal (Detalje 2)

Skibet set mod øst

Døbefont

Koret fik i sengotisk tid indbygget krydshvælv, samtidig blev korbuen omdannet til en spidsbue. Skibet har fladt loft. Altertavlen er fra anden halvdel af 1700-tallet, maleriet er udført af Mogens Kai Nørregård i 1950.Prædikestolen er fra 1639.

Den romanske granitfont har løver på kummen og rund fod med firkantet fodplade (Mackeprang s.35 og 253). Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Østjyske løvefonte - Den klassiske type - Varianter (Veng-Mallinggruppen), Efterligninger.