Vilslev kirke

Tilbage til Liste over kirke

Vilslev kirke

Vilslev kirke

Gørding hr., Ribe amt, Ribe stift. Thy og Vestjylland. Kirken var i middelalderen viet til Sankt Nikolaus. Apsis, kor og skib blev bygget i romansk tid af tufsten over karnisprofileret granitsokkel. Stødfuger viser, at apsis og kor er opført lidt tidligere end skibet. Apsis prydes af fem falsede rundbuefelter, der hviler på næsten frie tufstenssøjler med terningkapitæler og baser med hjørnekløer udført i granit. På sydsiden af koret er bevaret to rundbuefelter adskilt af lisener med kapitælbånd. I det vestlige felt er bevaret et romansk vindue. Skibet murdekoration afviger fra de tidligere bygningsdele idet lisenerne er smallere og buerne hviler på lange konsoller. Norddøren står velbevaret under en slags baldakin af kridtsten med et blændingsfelt, som foroven afsluttes med tre stigende rundbuer. I skibets nordmur ses to romanske vinduer, sydmuren blev skalmuret i 1884, man aner dog syddøren. I sengotisk tid opførtes tårnet mod nord og våbenhuset foran norddøren. Kirken blev senest hovedrepareret i 1958.

Skib mod øst

Triumfvæg. Indtoget i Jerusalem

Døbefont

Apsis fik fornyet kuppelhvælv i 1884. Apsisbuen ledsages mod nord af en halvsøjle. Kirkens kalkmalerier dateres til 1225-50 og blev afdækket af E. Rothe i 1913. I korbuen har været Kain og Abels offer, kun Abel er velbevaret. På triumfvæggen ses fragmenter af Nadveren mod nord og Indtoget i Jerusalem mod syd, over korbuen ses Himmelfarten. Altertavlen dateres til 1684 og stammer muligvis fra Hunderup kirke. På væggen hænger en Nådestol fra et sengotisk sidealter. Prædikestolen er fra begyndelsen af 1600-tallet. Den romanske granitfont (Mackeprang 324-25) har kæmpende krigere under arkader, den er noget ophugget.

Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Arkadetypen - Med figurer eller ornamenter i arkaderne