Vig kirke

Tryk på nedenstående link og se kirkens placering på kortet. Vælg Satellit og se kirken fra oven.

Kort til kirken

Tilbage til Liste over kirke

Vig kirke

Billedserie

Liste over billeder

Vig kirke

Ods hr., Holbæk amt, Roskilde stift. Nordvestsjælland. Skibet stammer fra en romansk kirke af kampesten iblandet kvadre af jernal og frådsten. I slutningen af 1200-tallet blev det oprindelige kor erstattet med det nuværende af teglsten over kampestenssokkel. Tårnets nederste del er formodentlig opført o.1400 af teglsten, den øverste del er fra 1500-tallet. Kapellet mod nord er tilføjet o.1400. Våbenhuset er tilføjet o.1500. Bygningen blev hovedrestaureret i 1943-45.

Tryk på nedenstående link og se kirkens hjemmeside.

Vig kirke

Skibet fik indbygget tre fag krydshvælv o.1450, koret fik indbygget to fag krydshvælv senere. Alterbordet dækkes af en alterbordsforside i renæssance fra o.1600. Altertavlen er udført af Lorentz Jørgensen i 1650, i storfeltet ses Nadveren, omkring storfeltet ses Markus og Matthæus, på gesimsens ses Lukas og Johannes, altertavlen bærer våben for Urne og Lindenov. Prædikestolen fra o.1590 har prlanteornamentik i felterne. I kirken ses en krucifiksgruppe fra o.1500. I kirken ses en degnestol udført af Lorentz Jørgensen o.1650. Orgelfacaden er udført af Mogens Koch i 1944-45.

Den romanske granitfont har glat kumme med tovsnoning under mundingsranden og rund fod med vulst. (Mackeprang s.405). Fonten er registreret i Mackeprang - Sjælland - Roskildetypen - Roskildegruppen.