Vester Hjermitslev kirke

Tilbage til Liste over kirke

Vester Hjermitslev kirke

Vester Hjermitslev kirke

Hvetbo hr., Hjørring amt, Ålborg stift. Vendsyssel. Kor og skib er opført i romansk tid af granitkvadre over hulkantsokkel. Den retkantede norddør og rundbuevinduerne i det nordlige murværk er bevaret. Tårnet er opført o.1500 af munkesten og genanvendte kvadre, gavlene har blændingsdekorationer med rødkalket bund.

Skibet set mod øst

Altertavle

Krucifiks

Gammel altertavle i tårnrummet

Døbefont

Kirken fik indbygget krydshvælv o.1500, korbuen blev formodentlig omsat til spidsbue ved samme lejlighed. Alterbordet dækkes af et renæssancepanel, altertavlen i barok er fra o.1700, i midterfeltet er indsat en gammel tavle med nadverordene, det oprindelige midterfelt fra o.1700 er nu ophængt i koret, billedet er malet af, på billedet ses Jesus med tolderen og farisæeren, et tilsvarende maleri findes i Ingstrup kirke. Altertavlen har desuden haft to andre malerier i midterfeltet, det ene er en kopi efter Bloch, begge er nu ophængt i tårnrummet. På skibets nordvæg er ophængt et korbuekrucifiks fra o.1500, på det afkvistede korstræ er der forneden svajede sidegrene, som bærer figurer af Maria og Johannes. Prædikestolen i renæssance er fra o.1600, i felterne ses relieffer fra Jesus historie, desuden ses navnene præst Jens Jørgensen og hans forældre sognepræst Jørgen Jensen og hustru. Ved tårnbuen står en Mariafigur.

Angående kirkens altertavlemalerier ses disse på Ålborg stifts hjemmeside, tryk på nedenstående link, vælg Kirker i venstre kolonne og søg Vester Hjermitslev kirke. Her nævnes ingen kunstnernavne, under Ingstrup kirke nævnes, at et tilsvarende maleri er udført af skoleholder Niels Jakobsen Kås i Ingstrup. I De danske kirker (Gad 1967) nævnes, at det ene altertavlemaleri er udført af N. Hammer i 1857. På KID (Kulturarvsstyrelsens kunstnerindeks) nævnes Nicolai Peter Johan Hammer (1887-1970), hvilket ikke kan passe med dateringen, desuden nævnes Hans Jørgen Hammer (1815-1882), som dog ikke har nogen kirkeudsmykning i værkfortegnelsen.

Ålborg stift

Den romanske granitfont har glat kumme på pyramidestubfod (Mackeprang s.150). Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Vendsyssel - Gruppe B med pyramidestubformet fod.