Vester Broby kirke

Tilbage til Liste over kirke

Vesterbroby kirke

Vester Broby kirke

Alsted hr., Sorø amt, Roskilde stift. Midt og Sydsjælland. Apsis, kor og den østlige del af skibet stammer fra romansk tid. I gotisk tid blev skibet forlænget mod vest, til denne forlængelse blev genanvendt kampesten suppleret med munkesten, samtidig blev de to døre flyttet mod vest. Tårn, kapeller og sakristi mod nord samt våbenhus mod syd stammer fra sengotisk tid. Den romanske del af kirken er bygget af rå og kløvet kamp med hjørnekvadre, fortrinsvis af kridtsten. Østvinduet i apsis er blændet og er omsat med munkesten i 1300-tallet. Et romansk vindue kan anes i skibets nordmur, desuden ses svage rester af den romanske syddør.

Skib set mod øst

Apsisudsmykning

Korhvælv

Skib 1.fag hvælv, Skabelsen af landdyr og fugle

Skib 2.fag vestkappe, Manden i træet

Halvkuppelhvælvet i apsis og den romanske korbue med skråkantede kragsten af faksekalk er bevaret. Samtidig med skibets vestforlængelse i 1300-tallet fik skibet indbygget krydshvælv, korets krydshvælv er muligvis indbygget lidt tidligere. Øverst i krydshvælvene er skåret små mandshoveder. I 1914-16 blev kirkens kalkmalerier afdækket og restaureret af E. Rothe. På alteret står nu et nyt krucifiks af egetræ, den gamle altertavle fra 1635 hænger i det vestlige nordkapel. Prædikestolen er fra 1875. Døbefonten er en romansk granitfont med tovstave om munding og ved overgangen til foden, som er ny. Kalkmalerierne i apsis dateres til slutningen af 1100-tallet og har træk fra både Jørlunde-værkstedet og Finja-værkstedet, muligvis har mesteren været elev på et af disse værksteder.

I korbuen ses fragmenter af to bispehelgener, disse kalkmalerier dateres til o.1175, samtidig med apsisudsmykningen. Kalkmalerierne på væggen i skibets 1.fag dateres til o.1325, her ses rester af en frise, formodentlig udført før hvælvene blev indbygget. Kalkmalerierne i østvinduet og i hvælvene samt på sydvæggen i skibets 3.fag knytter sig til Tirsted-værkstedets forfinede stil og dateres til 1375-1400.

I korhvælvet ses Syndefaldet, Uddrivelsen, Kristus himmelfart og Marias himmelkroning. Marias himmelkroning er modstillet Syndefaldet, hvilket kunne symbolisere, at Maria udsoner Evas synd. Ligeledes er Himmelfarten modstillet Uddrivelsen, hvilket kunne symbolisere, at Kristus genåbner Paradiset for menneskeheden.

Hvælvet i skibets 1.fag er udsmykket med Skabelsesmedaljoner. Motiverne er, Gud skaber dyrene, Gud skaber Eva, Gud skaber planterne samt Gud skaber sol og måne. I Hamburg Kunsthalle ses en altertavle som oprindelig stod i Sankt Petri kirke og som er udført af Mester Bertram o.1380, på denne tavle ses Skabelsesmedaljoner som kan minde om stilen i Vester Broby kirke, måske findes et fælles forlæg. Skabelsen i medaljoner hentyder til, at Skabelsen foregår i kosmos (:cirkel), denne fremstilling ses ofte på samtidige tekstiler. De tre engle i Skabelsen af planter kan muligvis symbolisere Treenigheden, i følge Cotton Genesis blev engle ikke skabt, de var med ved Skabelsen.

Kalkmalerierne i skibets 2.fag har dekorationer med ranker, der ender i klokkeblomster og skabelonrosetter. I øst og vestkappen ses Forfængeligheden og Døden samt Manden i træet, to såkaldte Memento Mori (:husk du skal dø), menigheden skal mindes om, at de ikke skal fortabe sig i det daglige men forberede sig på døden og Dommedag.