Vester Bølle kirke

Tilbage til Liste over kirke

Vester Bølle kirke

Billedserie

Liste over billeder

Vester Bølle kirke

Kor og skib er opført i romansk tid af granitkvadre over skråkantsokkel. Begge de rundbuede døre er bevaret med halvsøjler, norddøren tilmuret, syddøren i brug. I korets nordmur ses et tilmuret romansk vindue. Tårnet er opført i sengotisk tid, formodentlig i begyndelsen af 1500-tallet, nordgavlens bindingsværk er bevaret, sydgavlen er ommuret i nyere tid. I slutningen af 1500-tallet blev koret forlænget mod øst og apsiden opført. Våbenhuset er opført i midten af 1800-tallet. Den jernbeslåede dør mellem våbenhus og skib er fra slutningen af 1500-tallet. I våbenhuset ses en gravsten med minuskelskrift, efter stedlig tradition skulle den være sat over kirkens sidste katolske præst, Avo Jacobi. I våbenhuset ses desuden en gravsten over sognepræst Povel P. Winding (død 1798) og hustruerne Karen Bork og Else Marie Munk. På Ålborg historiske museum opbevares en romans tympanon med to løver omkring en søjle, denne tympanon er fundet på Lerkenfeld i 1982 og menes at stamme fra Vester Bølle kirke.

Viborg turistforening har udgivet en side med kirker på Viborg-egnen. Tryk på nedenstående link og find Vesterbølle kirke under Ålestrup og omegn. Kirken benævnes nogle steder Vester Bølle kirke, andre steder Vesterbølle kirke.

Vester Bølle kirke

Kor og skib fik indbygget stjernehvælv i slutningen af 1500-tallet. Alterbordets foldeværkspanel er fra slutningen af 1500-tallet, altertavlen i højrenæssance med oprindelige malerier er fra 1591, stafferingen er fra 1703, på fodstykket ses årstallet 1703 og adelsvåben. Prædikestolen i senrenæssance er fra 1632, felternes evangelistmalerier er fra 1703. Stoleværket er fra o.1600, de øverste gavle bærer våben for Valdemar Parsberg til Jernit og hustru Ide Lykke. Mod nord ses et pulpitur med herskabsstol opsat i 1760 af W.C. von Lüttichau, på herskabsstolen ses våben for Lüttichau og hustru. I tårnrummet står to kister med general W.C. von Lüttichau (død 1765) og hans hustru Lucie Magdalena Ochsen (død 1775).

På siden Gravsten og epitafier kan man se anetavler for Valdemar Parsberg og Ide lykke. Tryk på nedenstående link, tryk på Kirker, vælg V og tryk på Vester Bølle.

Gravsten og epitafier

Tryk på nedenstående link og se årstal samt familiemæssige sammenhæng for W.C. von Lüttichau på siden Onetree Genealogy.

W.C. von Lüttichau

På skibets nordvæg bag pulpituret og på tårnrummets nordvæg har man afdækket kalkmalerier. Ingen kilder nævner disse kalkmalerier, så afdækningen må være sket for nylig. På skibets nordvæg ses figurer i arkader med tekst og felter med længere tekst samt større figurative felter. På tårnrummets nordvæg ses Samson kæmpe mod nogle spyd, som formodentlig bæres af soldater, Samson holder en æselkæbe i hånden. I tårnrummet læses Samson, så her er motivet rimeligt sikkert, i Dommerbogen kap.15 v.4-7 fortælles om Samson, der nedkæmper filistrene, efter de har brændt hans hustru inde. På skibets nordvæg kan det være svært at tolke de noget fragmentariske kalkmalerier. Vi ser dog glorier, hvilket kunne tyde på katolske kalkmalerier fra kort tid før reformationen. De lange tekster peger dog mere i retning af efterreformatoriske kalkmalerier. Formodentlig er der tale om kalkmalerier fra reformationstiden, måske reformkatolske.

På skibets nordvæg ses en figurrig scene, der formodentlig kan tolkes som Kristus for Pilatus. Man ser en fornem person, som sidder på en tronstol, foran denne person knæler en dreng, som muligvis holder et vandfad, bag drengen ses det nederste af en stående figur, som formodentlig er Kristus, bag Kristus ses figurer. I Langå kirke (Sydfyn) ses i korbuen et kalkmaleri, der fremstiller Kristus for Pilatus, her sidder Pilatus med krydsede ben som i Vester Bølle, og hans sko er spidssnudede som i Vester Bølle. På efterreformatoriske billeder, der har Christian III's bibel som forlæg, ser man bredsnudede sko, så forlægget i Langå og Vesterbølle må være et andet. Kalkmalerierne i Langå dateres til 1525-50, og kalkmalerierne i Vester Bølle skal sikkert dateres til samme periode, men der er næppe tale om samme værksted.

Den romanske granitfont har løver og ansigter på kummen (Mackeprang s.283). Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Østjyske løvefonte - Smågrupper og enligtstående - Enligtstående løvefonte.

På siden Romansk stenkunst kan man se ældre tegninger og fotografier af kirkens stenkunst. Tryk på nedenstående link, vælg Foretag fri søgning, skriv Vesterbølle i rubrikken Fritekst, tryk på Fortsæt søgningen, vælg Vis resultaterne og se de fremkomne billeder, man kan også se den geografiske placering, hvis man vælger Vis udbredelseskort.

Romansk stenkunst