Vemb kirke

Tryk på nedenstående link og se kirkens placering på kortet. Vælg Satellit og se kirken fra oven.

Kort til kirken

Tilbage til Månedens kirker

Vemb kirke

Billedserie

Liste over billeder

Vemb kirke

Hjerm hr., Ringkøbing amt, Viborg stift. Nordvestjylland. Kor og skib er opført i romansk tid af marksten med tilhugne kvadre på hjørnerne. Den retkantede norddør er bevaret i brug, syddøren er næsten forsvundet i murværket. Våbenhuset mod nord er antageligt opført i 1600-tallet. Den lille klokkekam mod vest blev opsat i midten af 1800-tallet. Det rundbuede østvindue blev genåbnet i 1941, da kirken blev renoveret.

Kor og skib har flade bjælkelofter. Ved renoveringen i 1941 blev østvinduet åbnet og det gamle altertavlemaleri fra o.1900 af Gjørup erstattet med et trækors. I 1997 fik østvinduet isat en glasmosaik af Sven Havsteen-Mikkelsen. Prædikestolen er fra begyndelsen af 1600-tallet.

Den romanske granitfont har profileret kumme med en savtakfrise nederst samt vulst på overgangen til den firkantede fod, der har hjørnekløer. Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Vestjylland, Salling og Himmerland - Den vestjyske type - Glatkummers varianter.