Vejle Sankt Nikolaj kirke

Tilbage til Liste over kirke

Vejle Sankt Nikolai kirke

Billedserie

Liste over billeder

Vejle Sankt Nikolaj kirke

Nørvang hr., Vejle amt, Haderslev stift. Sydøstjylland. Af en senromansk kirke fra midten af 1200-tallet står kun kirkens nordmur fra tårnet og til nordre korsarm, norddøren og de spidsbuede vinduer kan spores i murværket. Kirken blev omdannet til en treskibet kirke i perioden 1400-1500, først delte man det ret brede kirkerum i to skibe, da man ombyggede koret til et langhuskor, o.1500 tilføjedes et sideskib mod syd, hvorved kirken blev treskibet, i midten af 1400-tallet opførtes et tårn. I sengotisk tid blev korsarmene tilføjet. Ved ombygningen o.1500 kom kor og tårn til at ligge skævt i forhold til midteraksen. I nordre korsarms nordmur ses 23 huller med indmurede kranier, et sagn fortæller, at det er hovedskallerne af 23 røvere, der blev indfanget i en hule nord for byen og henrettet, men formodentlig er det kranier fra et benhus, som har stået på stedet.

Efter reformationen kom bygningen i forfald, og i 1594 foretog man en istandsættelse, som bl.a. kan ses i sideskibenes store, rundbuede vinduer. I 1627-29 blev kirken alvorligt beskadiget, da Wallensteins tropper befæstede den og bl.a. huggede skydeskår i tårnmuren. I 1744 gennemgik kirken en større renovering. I perioden 1855-56 blev kirken hårdt restaureret, bl.a. nedbrød man det gamle kor og opførte det nuværende centralt på midteraksen, i 1887-88 blev det nygotiske tårn opført. Kirken blev senest istandsat 1964-66. Foran kirken er opstillet en figur, der fremstiller Anders Sørensen Vedel.

I 1400-tallet fik skibet og det nuværende nordre sideskib indbygget hvælv båret af en række søjler, som blev skalmuret og pudset ved restaureringen i 1855. Ved ombygningen o.1500 blev skibets sydmur gennembrudt af spidsbuede arkader, da man tilføjede det søndre sideskib. Alterbordet er formodentlig fra 1855-56, det dækkes af et alterklæde fra 1890, et alterklæde fra 1692 af fransk eller engelsk klædestof er nu ophængt i kirken. Altertavlen er et snitværk fra 1791 af Jens Hiernø fra Horsens, maleriet er en kopi efter altertavlen i katedralen i Bayeux udført af Carsten Bræstrup, maleriet blev udskiftet med et maleri af Niels Skovgaard i 1930, men i 1966 blev det oprindelige maleri genindsat og Niels Skovgaards maleri ophængt i skibet mod vest. Prædikestolen dateres til o.1575 og er bekostet af borgmester Clement Sørensen. I kirken er ophængt et par apostelfigurer fra en sengotisk altertavle og et maleri fra 1860 af Jørgen Roed, maleriet fremstiller Anders Sørensen Vedel og er udført efter et stik af J.H. Wirgs. I skibet er desuden ophængt to malerier af Luther og Melanchton, de er skænket af enken efter præsten Niels Madsen Buch i 1585 og menes at stamme fra Chranachs værksted.

I søndre korsarm ses de la Mares gravkapel, der indeholder kisterne med Kai de la Mare og hans hustru Catarina Elisabeth Sehested, i gravkapellet ses desuden et moselig fra jernalderen, fundet i Haraldskær mose i 1835, samtidens historikere mente, det var liget af Erik Blodøkses dronning Gunhild, hvorfor Frederik VI skænkede en empire kiste til kirken, hvori de jordiske rester af dronningen skulle opbevares, kulstof-14 prøver har senere vist, at liget kan dateres til o.490 f.v.t. I kirken ses flere gravsten bl.a. over Rådmand Hans Jensen (død 1574) og Frans Stüder af Lybæk (død 1582).

I 1901 blev koret udsmykket med glasmalerier af C.N. Overgaard, samtidig blev væggene udsmykket med gammeltestamentlige motiver, udført af C.L. Petersen, malerierne blev overkalket ved istandsættelsen i 1964-66.

Den romanske granitfont har glat kumme med profilering, den firkantede fod har hoveder på hjørnerne, et vædderhoved og et skråtstillet mandshoved, e felterne ses vegetativ udsmykning og en løve. Fonten er ikke registreret i Mackeprang.