Billedliste

Tilbage til Hovedside

Brug browserens Tilbage-pil (formodentlig i øverste venstre hjørne) for at komme tilbage til denne side.

Kirken set fra øst

Skibet set mod øst

Alterbordsforside, Kain og Abel - Abraham og Isak

Alterbord set fra nord, Lazarus opvækkelse

Alterkors forside, Kain og Abel - Abraham og Isak

Alterkors bagside, Job - Påske

Frøslev-skrinet på Nationalmuseet

Hoveder på sydvæggen

Hoved på nordvæggen

Døbefont (1)

Døbefont (2)

Østvindue

1.ornamentbånd mod nord

Kirken set mod nordøst

Nordvindue mod øst, Lazarus: Standset vogn, Hoved (Skriget af Munch), foster og svøbelsesbarn

Sydvindue mod øst, Gethsemane have: Judaskysset og hane og øre, Kristushoved med tårer, Knælende Jesus

2.ornamentbånd mod syd

Skibet set mod nordvest

Nordvindue mod vest, Nedbøjet solsikke, Gud som mørk skikkelse og Jobs spørgende hånd, udmagret kvæg

Sydvindue mod vest, Kain og Abel: Kain og kornaks, navlestreng med blod og Takket dyrekniogle-mordvåbnet, Abel og dyr

Vestvindue, Abrahams fod (rejsen til Morija Bjerg), Knælende Isak med bøjet hoved, Guds indgribende hånd