Vejle Sankt Johannes kirke

Tryk på nedenstående link og se kirkens placering på kortet. Vælg Satellit og se kirken fra oven.

Kort til kirken

Tilbage til Liste over kirke

Sankt Johannes kirke

Billedserie

Liste over billeder

Vejle Sankt Johannes kirke

Nørvang hr., Vejle amt, Haderslev stift. Sydøstjylland. Kirken er opført i 1940-41 ved arkitekt H. Lønborg-Jensen. Den pudsede bygning består af apsis, kor og skib med sideskib mod nord og tårn med pyramidespir mod vest. Stilen er overvejende nyromansk med elementer af nygotik.

Tryk på nedenstående link og se kirkens hjemmeside

Vejle Sankt Johannes kirke

I apsishvælvet ses et dommedagsbillede af Ole Søndergaard, udført i 1943. Den trefløjede altertavle med Korsfæstelsen er ligeledes udført af Ole Søndergaard i 1943, den korsfæstede er flankeret af personer i nutidsdragter, i fløjene ses apostlene. Fonten af kalksten er en kopi af gotlandske fonte fra 1200-tallet. Prædikestolen er lavet som et beskæftigelsesarbejde for arbejdsløse i 1943 under ledelse af billedskærer Weinreich.

Ole Laurits Olsen Søndergaard (1876- 1958)

Han blev malersvend og gik på Teknisk skole i København hos H. Grønvold 1897-98 og på Kunstakademiet 1898-1900. Derefter gik han på Kunstnernes Studieskole hos Zahrtmann 1900-02. Ole Søndergaards kunst er forbundet med det nordsjællandske landskab og landsbymiljø, især egnene omkring Roskilde Fjord. Et personligt venskab igennem en årrække med L.A. Ring og overensstemmelse i de to maleres trang til fordybelse fik varig indflydelse på hans billeder. Realismen i naturopfattelsen, motivvalg og afskæring kan minde om Ring, mens mørke jordfarver, sparsom stoflig virkning og figurfremstillingen afviger fra denne. Hans religiøse motiver er præget af stor alvor i figurfremstillingen, der sammen med højtideligheden i kompositionerne leder tanken hen på symbolismens billeder. Desuden har han udført restaureringsarbejder af kalkmalerier og inventar i: Kvong kirke (1911-13); Tårnby kirke (c. 1914), Lyngby kirke (1915), Aagerup kirke (1916), Vejlø kirke (1918), Strøby kirke (1920-21), Brøndum kirke (1927), Løgumkloster kirke (1923), Ballerup kirke (1935-36), Måløv kirke (1935-36), Roskilde Domkirke.

Kirkeudsmykning: Kirke Hyllinge kirke felter i prædikestolen (1925); Skørpinge kirke altertavlemaleri (1926); Skast kirke alterbillede (1929); Vor Frelsers kirke i Esbjerg vægmaleri og altertavle (1929); Holbæk kirke apsisudsmykning (1930); Sankt Johannes kirke i Vejle apsisudsmykning og alterbillede (1943); Jerlev kirke alterbillede (1945); Østre kirkegårds kapel i Holbæk kalkmalerier (1950).