Vangede kirke

Tilbage til Liste over kirke

Vangede kirke

Billedserie

Liste over billeder

Vangede kirke

Kirken er opført 1972-74 ved Johan Otto von Spreckelsen. Bygningen er opført i røde håndstrøgne mursten. Kirkesal og anneks er et større og et mindre kvadrat stillet over kant i forlængelse af hinanden. De store murmassiver brydes af to vandrette betonbånd, det øverste markerer overgangen til tagkonstruktionen, det nederste er et vederlag, der bærer de store murmassiver. Det fritstående klokketårn blev opført i 1996. Tryk på nedenstående link og læs mere på sognets hjemmeside.

Vangede kirke

Den store kirkesal har midt på kvadratets sider et trekantet indsnit, hvis spidser ind mod kirken ender i piller. Disse piller bærer et kassetteloft over det centralt stillede alter. Annekssalen er afskilret fra kirkesalen ved en væg, der kan hæves, så annekssalen kan inddrages i kirkesalen. Alteret er omgivet af tre sektioner bænke, placeret diagonalt, orglet er placeret i det fjerde hjørne. Alteret af keramik samt krucifiks, døbefont og prædikestol er udført af Tue Poulsen 1974-83 efter tegninger af Spreckelsen. I kirken er opstillet 5 træfigurer, som muligvis er udført i 1926 af V.Bissen til Helligåndskirken. I annekssalen ses en Kristusfigur i træ, tegnet af Harry W. Holm. Orgelfacaden er tegnet af Spreckelsen.

I bogen "Vangede kirke" (Poul Kristensens forlag 1999, ISBN 87-7851-105-4) udgivet af menighedsrådet, kan man læse om kirkens tilblivelse og den store modstand, der var mod Spreckelsens første forslag. I bogen kan man læse en glimrende en artikel om kirkebyggeriets udvikling i Danmark fra midten af 1800-tallet til i dag. Desuden indeholder bogen en artikel skrevet af professor Grethe Krogh om kirkens orgel. Bogen kan købes i kirken.

Johan Otto von Spreckelsen (1929-1987)

Han tog afgangseksamen fra Kunstakademiets arkitektskole i 1953. Han dannede egen tegnestue fra 1960, fra 1971-80 delte han tegnestue med Erik Bystrup, fra 1984 havde han egen tegnestue i Paris. Han var lærer fra 1955 ved Kunstakademiet, hvor han blev professor i bygningskunst i 1978. Johan Otto von Spreckelsen var i akademitiden nært knyttet til sine medstuderende Inger og Johannes Exner, og det førte til et samarbejde og idéfællesskab, som prægede disse arkitekter hver især. Han var inspireret af Louis Kahn, der opfattede formen som tingenes egentlige natur og design som løsningen på et aktuelt problem. Denne kompromisløse perfektion levede han op til, idet han benyttede geometriske grundformer. Efter dansk byggeskik valgte han traditionelle byggematerialer og skabte lysvirkninger, så bygning og rum fremstår i balance og ro. Kirkerummene har alle kvadratet som grundform med større eller mindre indskæringer i bygningskroppen, der både bryder den stramme form og lader dagslyset give rummene en sakral virkning. Altrene er placeret utraditionelt i et af kvadratets hjørner, dog ikke i Vangede Kirke, som er en centralplanskirke. I 1982 vandt han konkurrencen om Menneskehedens Triumfbue i Parc de la Villette uden for Paris.

Kirkebyggeri: Hvidovre Sankt Nicolaj kirke og præstebolig, (1960); Esbjerg Sankt Nikolaj kirke (1969); Vangede kirke (1974), tegning til alter, døbefont, prædikestol og alterkors (1974, udført af keramiker Tue Poulsen); Stavnsholt kirke i Farum (1982)

Tue Poulsen (født 1939)

Han gik på Kunsthåndværkerskolen i København 1959-62 og fik eget værksted fra 1961, i begyndelsen af 1970'erne flyttede han værkstedet til Odsherred. Tue Poulsen har han beskæftiget sig med keramik-skulptur i både større og mindre format. Nogle af de mindre ting har været beregnet til at blive nedsænket i plexiglasbeholdere fyldt med vand og fisk. Til sine mere eksperimentelle projekter har han anvendt materialer som jern, is, skumgummi, lakridskonfekt og plastic. De tidlige værker er kun delvist glaseret og bemalet. Materialerne er kraftige og formen ofte robust og enkel med gråbrune nuancer som grundfarve. Senere ses en udvidelse af farvespektret til stærke farver og fantasifulde former og mønstre. Han har endvidere arbejdet med møbel- og lampedesign samt med arkitektoniske opgaver. Han har desuden formgivet brugskeramik, som f.eks. stellene Maren og Mille.

Kirkeudsmykning: Vangede kirke alter, døbefond, prædikestol og alterkors efter tegninger af J.O. von Spreckelsen (1974-83), Århus Helligåndskirke vægdekoration, prædikestol og døbefont efter tegninger af Sahls Tegnestue (1982-83), Hemmeshøj kirke vægdekoration (1990-91), Værløse kirke Bibelsk landskab, relief (1992), Buddinge kirke Jakobstige, jordbue og kors i relief (1993)