Vallekilde kirke

Tilbage til Liste over kirke

Vallekilde kirke

Billedserie

Liste over billeder

Vallekilde kirke

Ods hr., Holbæk amt, Roskilde stift. Nordvestsjælland. Skib og kor med tresidet afslutning er opført i romansk tid af kampesten iblandet frådsten. Apsis har lisener om rundbuede murblændinger over en indskåren sokkelprofil samt en gesims bestående af skråkant under retkantled. Apsiden har et rundbuet vindue mod øst, som er tilmuret. Korets murværk er pyntet med lisener. Koret har indvendigt et tilmuret rundbuevindue. I skibets nordmur ses tre tilmurede rundbuevinduer. Den rundbuede syddør er bevaret i brug, norddøren er tilmuret men står som indvendig niche. Våbenhuset og tårnet er tilføjet i sengotisk tid. I våbenhuset ses en kalkmalet udsmykning fra 1700-tallet. Den sengotiske dørfløj fra våbenhuset til skibet har dyreornamentik i smedejern.

Tryk på nedenstående link og se kirkens hjemmeside

Vallekilde kirke

Apsis har et skråtstiller tøndehvælv, den runde apsisbue hviler på to søjler med konisk base og terningkapitæl. Den runde korbue er bevaret. En romansk gulvflise koret med fletteornamentik og grøn glasur opbevares i sakristiet, flisen er formodentlig brændt i Sorø. Kor og skib har fået indbygget hvælv i sengotisk tid. Alterbordsforsiden med Korsfæstelsen er fra 1575. På alterbordet står nu et korbuekrucifiks fra o.1450 med sidefigurer fra begyndelsen af 1400-tallet. Den tidligere altertavle fra 1598 er nu ophængt i skibet. Prædikestolen fra 1605 er fra samme værksted som den tidligere altertavle. I korbuen ses kalkmalerier fra o.1225, i toppen ses Kristus, i vangerne Peter og Paulus som modtager nøgler og bog (Traditio Legis). På korets nordvæg ses et kalkmalet krucifiks fra o.1575. Kalkmalerierne blev afdækket i 1971 efter en delvis nedstyrtning af korhvælvet, kalkmalerierne blev konserveret i 1976 ved R.Smalley og M.Jensen.

Tryk på nedenstående link og læs om Vallekilde kirke på siden Kirker i Odsherred

Kirker i Odsherred

På siden for Nationalmuseets Bevaringsafdeling kan man læse om behandlingen af et svampeangreb på Vallekildes alterbordsforside.

Nationalmuseets Bevaringsafdeling

Den romanske granitfont har glat kumme og kraftig vulst på overgangen til den runde fod (Mackeprang s.405). Fonten er registreret i Mackeprang - Sjælland - Roskildetypen - Roskildegruppen, varianter C.