Vallekilde valgmenighedskirke

Tilbage til Liste over kirke

Vallekilde valgmenighedskirke

Billedserie

Liste over billeder

Vallekilde valgmenighedskirke

Ods hr., Holbæk amt, Roskilde stift. Nordvestsjælland. Kirken tilhører Vallekilde valgmenighed og er opført i 1882 ved arkitekt Andreas Bentsen. Bygningen er opført som en korskirke i røde mursten og med et lille spir. Bygningen fik i 1918-19 tilføjet en apsis mod øst og et våbenhus mod vest ved arkitekt Ivar Bentsen.

I begyndelsen af 1800-tallet ønskede den brede befolkning større åbenhed og medbestemmelse også i religiøse anliggender. Lægfolk og grundtvigske præster fandt sammen, og blev foregangsmænd for det folkekirkelige demokrati. På Holbækegnen var det især hjælpepræst i Vallekilde Villiam Johan Hoff, højskoleforstander Ernst Trier og skræddersvend Jens Pedersen fra Fårevejle, der kom til at påvirke udviklingen. Teologen Ernst Trier var i 1864 feltdegn på Fyn, hvor han mødte Jens Pedersen, der talte meget begejstret om V. J. Hoff. Trier og Hoff mødte hinanden, og mødet blev til et livslangt venskab. Ernst Trier oprettede sin højskole i Vallekilde og Hoff blev i 1873 præst for den nyoprettede grundtvigske valgmenighed i Ubberup. Mange i Vallekilde og Hørve sluttede sig til Hoff's menighed, men vejen var lang, og ønsket om en kirke i Vallekilde trængte sig på. Grundstenen blev lagt i marts 1882, og den 8. oktober samme år kunne kirken indvies. Den blev bygget af lokale håndværkere og elever på Vallekilde Højskole efter tegning af bygmester Andreas Bentsen.

Tryk på nedenstående link og se Vallekilde valgmenigheds hjemmeside

Vallekilde valgmenighed

Tryk på nedenstående og se billeder fra Vallekilde valgmenighedskirke på siden Kirker i Ods herred.

Vallekilde valgmenighedskirke

Tryk på nedenstående link og læs om Vallekilde højskoles historie

Vallekilde højskole

Kirkerummet er udformet som et rundt møderum med alter mod øst og døbefonten centralt placeret, bænke og pulpituret former sig rundt om døbefonten og prædikestolen, der står på gulvet, nærmest som en talerstol. Døbefonten er formet i romansk stil og prædikestolen har liljemalerier i felterne. Et tidligere altermaleri af Jørgen Roed er nu placeret på bagvæggen.

De tre østvinduer har glasmosaikker udført af Joakim Skovgaard i 1920, i midten ses Kristus på Dommedag, i de to sidevinduer ses engle med trompeter som vækker de døde, der nederst står op af gravene. Pulpituret har evangelistsymboler, Kiro-tegn og Jesus-monogram samt dekorativ udsmykning. På alterbordet står en sølvskål i Art Nouveau-stil. Troels Trier og Gudrun Trier Mørch har udført den dekorative udsmykning.