Väsby kirke

Tilbage til Liste over kirke

Väsby kirke

Billedserie

Liste over billeder

Väsby kirke

Kirkens flankemure stammer fra en romansk kirke opført i 1100-tallet, i nordmuren ses et romansk vindue. Kirken var i middelalderen viet til Andreas. På skibets sydmur under tagudhænget har man afdækket en buefrise og relieffer fra romansk tid. På reliefferne ser man en løve og to modstillede figurer, hvis hænder synes at være tildækkede med klæde, det kunne være Kain og Abels offer, på kalkmalerierne i Ørridslev kirke (Tidligere viste/Østjylland) ser man Kain og Abel holde deres offer med tildækkede hænder, man måtte ikke røre direkte ved det hellige offer. Den nordre korsarm blev opført i 1560, den søndre korsarm blev opført i 1819. Tårnet blev opført i 1770 og fik nyt spir i 1775. Kirken blev restaureret 1987-88, under denne restaurering afdækkede man de romanske relieffer, som var gemt under et tykt lag puds.

Tryk på nedenstående link og se sognets hjemmeside, vælg Kort historik og læs om kirken.

Väsby kirke

Altertavlen er fra 1622. Prædikestolen er fra 1604. I kirken har man fundet kalkmalerier, som nu er nedhugget. I søndre korsarm er ophængt en messingplade, der tidligere har siddet på en gravsten over en søn til Tycho Brahe, som har ladet indgravere et mindedigt over sønnen Claudius, der døde i 1577 seks dage gammel. Tycho Brahe havde en bolig i Tågalycka i nærheden af Väsby. I 1948 indsattes seks glasmalerier af Ralph Bergholtz i korsarmene og skibets vinduer. Kirken har en døbefont af træ fra 1800-tallet, den blev fundet på lighusets loft, i korsskæringen står en døbefont af et kalkstenslignende materiale, på siden ses Dåben i relief, der er intet oplyst, men fonten kan være udført i 1948 af Ralph Bergholtz, som samme år har udført en døbefont til den nærliggende Jonstorp kirke. I kirken er opstillet en gravsten over Anders Jensen Ulfeld (død 1564) og Margrethe Gagge (død 1577).

Tryk på nedenstående link og se Höganäs kommunes hjemmeside, hvor man kan læse om Väsby kirke, bl.a. det digt, som Tycho Brahe lod skive på mindepladen over sønnen Claudius.

Väsby kirke

På siden Gravsten og epitafier kan man se anetavler for Anders Jensen Ulfeld og Margrethe Gagge. Tryk på nedenstående link, tryk på Kirker, tryk på V, og find Väsby.

Gravsten og epitafier