Vågå stavkirke

Tilbage til Liste over kirke

Vågamo kirke

Billedserie

Liste over billeder

Vågå stavkirke

Den ældste kirke i Vågå var en stavkirke fra 1100-tallet, som stod 300 meter nordvest for den nuværende kirke. I 1625 blev den nedrevet og materialerne brugt til opførelse af den nuværende kirke i Vågå, som er opført ved arkitekt Werner Olsen, der har stået for flere af tidens ombygninger af stavkirke. Man kan se udskårne vægplanker og dele af vestportalen samt sydportalen fra den gamle stavkirke. Den nuværende kirke er en korskirke med tagrytter over korsskæringen. Ved kirken står en klokkestabel fra 1600-tallet. Kirken blev hovedrestaureret i 1914.

Kirkens døbefont af klæbersten har fletværk på kummen og rund fod, fonten dateres til 1100-tallet og formodes at stamme fra den gamle stavkirke. Krucifikset er et unggotisk arbejde fra midten af 1200-tallet. Prædikestolen er lavet til kirken i 1630'erne, på rygfeltet ses våben for Christopher Urne, som var statholder i Norge 1629-42, og biskop Niels Simensen Glostrup, som var biskop 1617-39, på kurven ses billeder fra Jesus liv. Altertavlen er skåret af Johannes Larssen Skråstad i 1677 og bemalet af Peder Johnssen i 1677, akantusværket omkring altertavlen er skåret af Østen Kjørren i 1758. Stolegavlene er skåret i 1800-tallet og blev bemalet af Ragnvald Einbu i 1914 under den store restaurering.