Undløse kirke

Tilbage til Liste over kirke

Undløse kirke

Undløse kirke

Merløse hr., Holbæk amt, Roskilde stift. Nordvestsjælland. Kirken var viet til Sankt Laurentius i middelalderen og var en berømt valfartskilde med en hellig kilde i nærheden. Kirken hørte til Absalons jordbesiddelser. Af den romanske kampestenskirke står kun skibets langmure. I sengotisk tid blev det oprindelige kor nedrevet, og kirken blev forlænget mod vest med et langhuskor, samtidig opførtes sakristi mod nord, våbenhus og tårn. Sakristiet er måske identisk med det kapel, som broder Søren, bisp af Færøerne, indviede til Hellig Olav i 1441.

Ifølge legenden ville en rigmand ved navn Themme opføre kirken et andet sted, men hver nat blev materialerne flyttet til Undløse. I afladsbreve fra o.1420 omtales altre i kirken og i brevene opfordrer man pilgrimmene til at deltage i gudstjenester, gå i procession om kirken og bede bønner. Der har været en hellig kilde ved kirken. Et sagn siger, at en adelig jomfru genvandt synet ved denne kirke, samt at præstens hest genvandt synet dog mistede præsten synet på det ene øje.

Skib set mod øst

Skib 1.fag østkappe, Sovende soldat ved graven

Skib 2.fag nordkappe, Fødslen (Birgittas vision)

Døbefont

I begyndelsen af 1400-tallet fik skibet indbygget krydshvælv. Altertavlen er fra 1644. Prædikestolen er udført af Abel Schrøder i 1634, den er udsmykket med relieffer og hjørnehermer. I kirken ses herskabsstole og stolegavle fra slutningen af 1500-tallet. På skibets sydvæg ses en Mariafigur fra et sengotisk sidealter.

Kalkmalerierne i skibets hvælv tillægges Unionsværkstedet. De dateres til 1400-25 og blev afdækket i 1918. Over hvælvene er der spor af tidligere kalkmalerier. Unionsværkstedet kaldes også Undløseværkstedet, som har malet både på Sjælland og i Skåne. Kalkmalerierne er af høj kunstnerisk kvalitet og er muligvis udført af udenlandske kunstnere. Farverne er næsten væk, for at skåne billederne har man kun afrenset de hvide felter, derfor virker selve motiverne ret snavsede. I sviklerne ses figurer som under gudstjenesten skulle minde menigheden om synderne og straffen for disse. Rankeslyng ophæver rumbeskrivelsen.

Her ses fornemme tekstiler, snittet er samtidens mode. I hvælvet ses hellige personer og motiver, i sviklerne det mere verdslige. I 1400-tallet kommer verdsligheden ind i kirken. Det er ikke folket som profanerer kirken, det er gejstligheden selv som bliver verdslig, billederne bliver mere saftige og nogle er så slemme, at nutidens menighedsråd ikke vil have dem stående fremme. Svikkelfigurerne i Undløse kan muligvis kædes sammen med dødssynderne.

I første fag ses Opstandelsen, Himmelfarten, Pinseunderet og Nedfarten til dødsriget. I andet fag ses Kongernes tilbedelse, Sankt Stefans fødsel og barndom, Sankt Laurentius martyrium samt Fødslen (Birgittas vision).

Af den romanske granitfont er kun kummen bevaret. Fonten er registreret i Mackeprang - Ikke registrerede - Sjælland.