Understed kirke

Tilbage til Liste over kirke

Understed kirke

Understed kirke

Dronninglund hr., Hjørring amt, Ålborg stift. Vendsyssel. Kor og skib er opført i senromansk tid af munkesten. Murværket er udsmykket med lisener og rundbuer, som er typisk for egnens teglstenskirker. På korets nordside ses velbevarede lisener og rundbuefriser, der hviler på konsoller, formet som menneske og dyrehoveder. Skibets nordmur har foroven savskifte. I sengotisk tid blev skibet forlænget mod vest og dørene blev flyttet. Den tilmurede norddør har været spidsbuet i fladbuet spejl, den åbne syddør er stadig fladbuet. Våbenhuset mod syd er formodentlig fra sengotisk tid. I klokkestablen hænger en klokke, som dateres til sidste halvdel af 1200-tallet, muligvis har klokken tidligere været skibsklokke. Foran døren fra våbenhuset til skibet er nedlagt en sten, som kaldes Vejrstenen eller Regnstenen, hvis den er fugtig at føle på bliver det regnvejr, stenen er 8-12 timer foran vejrskiftet.

Korets nordmur med arkadefrise

Arkadefrise

Vejrstenen

Skibet set mod vest fra koret

Korbue og kor

Døbefont

Kor og skib har fladt bjælkeloft loft, korbuen er formodentlig udvidet. I alteret har været indsat en kiste, men der nævnes ingen helgen i forbindelse med kirken, kisten opbevares nu på Vendsyssels historiske museum. I alterbordet er indsat en teglsten med et fodaftryk, ifølge legenden skulle det stamme fra en blind dreng, som blev seende, da han faldt i den nærliggende hellige kilde engang i 1800-tallet. Altertavlen dateres til o.1700 og stammer fra Sæbygårds kapel, maleriet er senere. Prædikestolen er ligeledes fra o.1700. I kirken ses et krucifiks fra o.1700.

Den senromanske kalkstensfont er importeret fra Gotland, kummen er udsmykket med bægerblade (Mackeprang s.155). Fonten er registreret i Mackeprang - Importerede kalk og sandstensfonte - Østlig import - Rundbuede bægerbladsfonte.