Tyvelse kirke

Tilbage til Liste over kirke

Tyvelse kirke

Tyvelse kirke

Tybjerg hr., Præstø amt, Roskilde stift. Sydvestsjælland. Kirken var i middelalderen viet til Sankt Laurentius. Apsis, kor og skib er opført i romansk tid af små kampesten. Syddørens inderparti er nogenlunde urørt. I apsis står et oprindeligt vindue som indvendig niche. Kirken har haft et sengotisk tårn, som er nedrevet, det nuværende tårn stammer fra 1856. Våbenhuset er fra 1880.

Tryk på nedenstående link og se kirkens hjemmeside, hvor man bl.a. kan se en præsentation af kirkens altertavle og kalkmalerier ved Axel Bolvig.

Tyvelse kirke

Skibet set mod øst

Altertavle

Altertavle

Kalkmalerier i korbuen (1)

Kalkmalerier i korbuen (2)

Kalkmalerier i korbuen (3)

Kalkmalerier på skibets nordvæg (1)

Kalkmalerier på skibets nordvæg (2)

Kalkmalerier på skibets nordvæg (3)

Kalkmalerier i korhvælvet, østkappe

Kalkmalerier i korhvælvet, sydkappe

Kalkmalerier i korhvælvet, vestkappe

Kalkmalerier i korhvælvet, nordkappe

Døbefont

Apsishvælvet er bevaret, og korbuen står uændret. I midten af 1300-tallet fik koret og skibet indbygget krydshvælv. Altertavlen er udført af Abel Schrøder i 1651, i felter ses Nadveren, Judaskysset, Kristus for Kaifa, Piskningen og Korsbæringen. Prædikestolen er fra 1550-75, i felterne ses evangelistrelieffer af Abel Schrøder fra o.1650.

I kirken ses kalkmalerier fra flere perioder. I apsis og på korets nordvæg samt i korbuen og på triumfvæggen ses kalkmalerier fra 1225-50. I korhvælvet ses kalkmalerier fra o.1325. På korets nordvæg ses rester fra o.1425. Kalkmalerierne blev afdækket i 1892 af Rahbek og restaureret af Kornerup i 1893. Kalkmalerierne blev genrestaureret af E. Lind i 1949 og af R. Smalley i 1966.

På nordvæggen ses Kristus i mandorla fra o.1225, stjernerne må være tilføjet senere. På nordvæggen ses desuden en kvinde og en djævel der kærner smør, dette kalkmaleri dateres til o.1425. I korbuen ses Gud med Kain og Abels offer. Pudsen har på et tidspunkt løsnet sig, men farvelaget holdt og står i dag næsten originalt. Kain og Abel er klædt i 1200-tallets klædedraget og kalkmalerierne dateres til o.1225. På triumfvæggen er bevaret en engel med Passionsredskaber, dette kalkmaleri dateres ligeledes til o.1225. I apsis ses kalkmalerier fra 1225-50. I hvælvet ses en Majestas, nederst ses det øverste af en apostelrække. Kalkmalerierne har været hårdt angrebet af fugt og er hårdt restaureret. Den gule baggrund skal muligvis efterligne den byzantinske guldbaggrund.

I korhvælvet ses kalkmalerier fra o.1350. Nogle af ornamenterne ligner udsmykningen i Gimlinge kirke. I østkappen ses Korsfæstelsen med Longinus og to drager ved korsets fod samt tekst fra 91. salme vers 13: Frelseren forudsiges at skulle træde på slanger og øgler samt løver og drager, korset har Y-form som er typisk for 1300-tallet men er sjælden i Norden. I sydkappen ses Opstandelsen samt en pelikan, der hakker sig til blods. Våbenmærket mod øst tilhører formodentlig Saltensee til Tystofte, våbenmærket mod vest tilhører formodentlig Basse eller Tode. Det midterste våbenmærke kan ikke identificeres. I vestkappen ses Bartolomæus martyrium. Bartolomæus bliver flået levende og huden er allerede krænget af halvdelen af hans arm, han var skytshelgen for slagtere, garvere, pelshandlere og skomagere. I nordkappen ses Laurentius martyrium. Figurerne i korets udsmykning har dragter i flere farver, de ternede sokker og fodtøjet er interessant.

Den romanske granitkumme står på en senere fod. Fonten er ikke registreret i Mackeprang.