Tveje Merløse kirke

Tilbage til Liste over kirke

Tveje Merløse kirke

Billedserie

Liste over billeder

Tveje Merløse kirke

Merløse hr., Holbæk amt, Roskilde stift. Nordvestsjælland. Byens navn betyder byen med to kirketårne ved Merløse (Tveje=Tvende=to). Apsis, kor, skib og de to tvilling-tårne er opført i romansk tid af granitkvadre med detaljer af frådsten. Den midterste del af vestpartiet er afdækket med et tag umiddelbart over skibets tagryg, de to tårne afsluttes øverst med små stenkuber, kronet af en stenknap. Tårnanlægget har blændinger og små hjørnesøjler, der tyder på en vis tilknytning til frådstenskatedralen, som blev opført i Roskilde o.1080, den såkaldte Svend Normand-kirke, der ligeledes havde tvillingtårne. Flere kirke på Sjælland har haft tvilling-tårne som f.eks. Kirke Hyllinge og Fjenneslev, der ligeledes har et herskabsgalleri i tårnrummet, de nuværende to tårne på Fjenneslev kirke er dog opført i slutningen af 1800-tallet.

Tveje Merløse kirke dateres til o.1150 og er muligvis opført af Hvide-slægten. I 1199 skænker Absalon kirken til cistercienser-klosteret i Sorø. En reliefkvader indsat i det nuværende våbenhus har Hvidemesterens motiv. Hvidemesteren menes knyttet til Hvide-slægten. I Frankrig har Cluny-klosteret haft tvillingtårne som afslutning, Cluny blev nedrevet i 1830, men i Paray le Monial står en mindre kopi af den store kirke i Cluny, her ser man også de to tårne. I Cefalu på Sicilien ser man ligeledes en kirke med tvilling-tårne, den er opført i 1130'erne af normannerne, som udvandrede fra Nordfrankrig Syditalien og Sicilien, hvor de blev den herskende klasse. Knud den Helliges enke blev gift med den normanniske kong Roger II, hun sendte et byzantinsk klæde med dobbeltørne til Odense, da Knud skulle skrinlægges. Erik Ejegod mødtes med paven i Syditalien o.1100, da man skulle opnå helligkåring af Knud og selvstændigt ærkebispesæde i Lund. Ærkebiskop Eskil var tæt knyttet til Bernhard af Clairvaux, som brød ud fra Cluny, og Absalon studerede i Paris. Forbindelsen til Syditalien og Cluny har eksisteret både direkte og indirekte gennem normannerne. I Danmarks kirker hælder man dog mest til indflydelse fra Rhinske kirker, som også har haft tvilling-tårne. I Cluny kaldes de to tårne Gabriel mod nord og Mikael mod syd.

Tryk på nedenstående link og læs mere på kirkens hjemmeside.

Tveje Merløse kirke

Tryk på nedenstående link og se billeder fra Cefalu.

Cefalu

Alterbordets forside er malet af Joakim Skovgaard efter tegninger af H.B.Strock. På skibets sydvæg hænger den gamle altertavle fra o.1670 skåret af Lorentz Jørgensen. Nord for korbuen hænger et korbuekrucifiks fra o.1500. Prædikestolen dateres til 1571.

I sengotisk tid fik kor og skib indbygget hvælv, vinduesåbningerne blev ændret og våbenhuset mod nord blev opført. I 1895 gennemgik kirken en voldsom ombygning ved H.Storck, de sengotisk hvælv blev nedtaget og kirkerummet blev ført tilbage til det romanske udseende med flade lofter. Hermed blev det muligt af afdække de romanske kalkmalerier på væggene og genetablere tårnrummets åbning mod skibet ved et herskabsgalleri med tre rundbuede arkader, hvoraf den midterst er bredest. Men denne beslutning medførte, at Isefjordsværkstedets udsmykning i hvælvet blev ødelagt. Kornerup lavede akvareller af kalkmalerierne og hvælvene blev fotograferet,. På fotografierne kan man se, at de frilagte kalkmalerier har været fint bevaret, og Kornerups akvareller er ret nøjagtige.

På fotografiet ser man en lakune i borten på østkappen i skibets 2.fag, på Kornerups akvareller er borten gennemført. Om kalkmalerierne har været restaureret inden fotografering og tegning vides ikke. På Kornerups akvareller ses skygger på arkitekturen, det virker tvivlsomt. Kornerup var dog meget nøjagtig i sine akvareller og tegninger, hvilket man kan se i andre sammenhænge. I Kongerne ankommer til Herodes kan man sammenligne med et tilsvarende motiv i Mørkøv kirke. Mellem det øverste og det nederste billede er ribbeornamentikken identisk, det kan enten være typisk for Isefjordsværkstedet eller gentagelse af en fejl fra Kornerups side.

Jørlundeværkstedets udsmykning er udført da kirken havde fladt træloft. Man har fundet rester af stukrelief og fragmenter af borter. De nuværende mæanderborter og dekorationer i vinduesnicherne samt savsnitbånd på vestvæggen er tilmalinger udført på grundlag af fundne fragmenter. På nordvæggen over indgangsdøren ses en mand i en portal mellem to tårne. Øst for dette billedfelt ses tre personer med glorie, den forreste knæler og rækker armene frem mod en figur. Det er svært at tolke motivet, men muligvis er det den vantro Thomas. I apsis ses en Majestas fra 1150-75 udført i Jørlundeværkstedets stil. Kristus sidder i mandorla på en regnbue med højre hånd hævet til velsignelse og en bog i venstre hånd, han omgives af de fire evangelist-symboler samt Maria og Johannes Døberen. I korbuen ses to bisper og i toppen Maria med oprakte hænder.

På herskabspulpituret under galleriet ses mod syd rester af en kampscene, måske kampen mellem det onde og det gode eller kristne og ridderlige dyder. To mænd er i kamp omkring en høj, den ene har et rundt skjold i venstre hånd og et sværd i den hævede højre hånd. Den anden mand har et aflangt skjold og glorie, begge mænd løber op ad bakken. Mod nord ses en ung mand, som frembærer et sværd og et aflangt skjold. Bagved står en person i kappe, en fornem person, som muligvis er våbnenes ejermand. Bagved anes flere personer samt en smal bygning med åben port og et tårn, hvorfra en mand blæser til kamp i et langt horn.

Ved kirkens restaurering i 1895 blev kirkens gamle granitfont ombyttet med en anden font af Roskildetypen, der stod i Stiftsbiblioteket i Roskilde. Fonten er registreret i Mackeprang - Sjælland - Roskildetypen - Roskildegruppen.