Torrlösa kirke

Tilbage til Liste over kirke

Torrlösa kirke

Billedserie

Liste over billeder

Torrlösa kirke

På stedet har stået en romansk kirke bestående af kor med lige østafslutning og skib, i 1614 fik denne kirke tilbygget et gravkapel for familien Thott. I 1839 besluttede man at nedrive den gamle kirke, som var blevet for lille, og bygge en større kirke. C.G. Brunius tegnede den nuværende kirke som en korskirke i romansk stil.

Alterpartiet er udført i 1929, i storfeltet ses en kopi efter Carl Bloch, originalen findes i Sofia Albertina kirken i Landskrona. Prædikestolen stammer fra den gamle kirke og dateres til o.1628, i felterne ses Fødslen, Korsfæstelsen, Opstandelsen, Himmelfarten og Pinse, på hjørnerne ses de fire evangelister samt Peter og Paulus, på lydhimlen ses heraldik for Tage Ottesen Thott. Døbefonten i træ er fra 1707.

I kirken ses to epitafier fra Thott's gravkapel i den gamle kirke, efter nedrivningen af den gamle kirke blev de opbevaret på Trolleholm, men i 1956 bekostede greven på Trolleholm en restaurering og lod dem ophænge i Torrslösa kirke. På korets sydvæg ses et epitafium over Otte Thott (død 1588) og Sophie Brahe (død 1643). I nordre korsarm ses et epitafium over Tage Ottesen Thott (død 1658) og Karen Gyldenstjerne (død 1623).

På siden Gravsten og epitafier kan man læse mere om kirkens heraldik. Tryk på nedenstående link og søg Torrlösa under Kirker.

Gravsten og epitafier

Sophia Brahe studerede astrologi sammen med sin bror Thycho Brahe. Tryk på nedenstående link og læs om Sophia Brahe på siden Den danske Astropaedi.

Sophia Brahe

På pulpituret mod vest står et orgel, som har stået i Helsingborg Maria kirke til 1849, da det blev solgt til Torrlösa kirke. Den gamle facade er formodentlig fra 1641 og Dietrich Buxtehude har spillet på orglet mens han var ansat ved Maria kirke 1657-60, også Buxtehudes far har formodentlig spillet på orglet under sit virke ved Maria kirke. Orglet blev restaureret i 1961 og fik tilføjet et rygpositiv. På pulpituret ses apostelmalerier, som måske stammer fra et pulpitur i den gamle kirke.

Tryk på nedenstående link og læs mere om orglet i Torrlösa kirke på Den danske orgelregistrant.

Orglet i Torrlösa