Torslev kirke

Tilbage til Liste over kirke

Torslev kirke

Billedserie

Liste over billeder

Torslev kirke

Dronninglund hr., Hjørring amt, Ålborg stift. Vendsyssel. Kor og skib er opført i romansk tid af granitkvadre over karnissokkel. Begge de retkantede døre er tilmurede. I kor og skib er de rundbuede vinduer bevarede med monolitoverliggere. Tårnet er opført i sengotisk tid, våbenhuset er fra nyere tid.

Kor og skib har flade bjælkelofter. Den runde korbue med profilerede kragsten og sokkel er bevaret. Altertavlen er en fløjaltertavle fra o.1525 med figurer i Claus Bergs stil, i midterskabet ses en Nådestol flankeret af Anna selvtredje og Katarina, i fløjene ses apostle. Den tidligere altertavle er et maleri fra 1860 af A. Schiøtt, det er nu ophængt i skibet. Prædikestolen i renæssance er fra 1586. I kirken ses et epitafium for K.N.Bornemann til Ormholt (død 1796) samt gravsten over Henrik Kjeldsen til Ormholt (død 1755). Korbuekrucifikset er fra o.1500. I kirken ses stolegavle med våben for Otte Skeel og Birgitte Lindenov. I kirken er ophængt et epitafium over K.N. Bornemann til Ormholt (død 1796). I tårnrummet er opstillet gravsten over Henrik Kjeldsen til Ormholt (død 1755) og Hans Broust (død 1755) .

Den romanske granitfont har pyramidestubfod med diagonallinjer (Mackeprang s.151). Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Vendsyssel - Gruppe B med pyramidestubformet fod.