Thorsø kirke

Tilbage til Liste over kirke

Thorsø kirke

Thorsø kirke

Houlbjerg hr., Viborg amt, Århus stift. Midtjylland. Apsis, kor og skib er opført i romansk tid af frådsten og al, ved en noget hårdhændet restaurering i 1867 er dog store dele af det oprindelige bygningsmateriale blevet erstattet med mursten. Apsis er delt i fem felter ved lisener, der bærer rundbuer, i midterfeltet ses et rundbuevindue. Begge de rundbuede døre er tilmurede men ses i murværket. I nordmuren har man genåbnet de rundbuede vinduer. Tårnet er opført i sengotisk tid men blev stærkt omdannet ved en restaurering i 1898.

Apsis

Kirken set fra nord

Skibet set mod øst

Korbue

Altertavle (1)

Altertavle (2)

Prædikestol

Døbefont

Apsis har halvkuppelhvælv, kor og skib har fladt kassetteloft. Korbuen er overkalket og har en nyere dekorativ udsmykning med skriftsted. Altertavlen i bruskbarok dateres til o.1660, i storfeltet ses Nadveren med næsten fritstående figurer. Prædikestolens arkadefelter i to etager stammer fra en prædikestol fra slutningen af 1500-tallet, som blev gennemgribende ændret i midten af 1600-tallet, felternes malerier er formodentlig fra 1700-tallet.

Den romanske granitfont har glat kumme med dobbelt tovstav på mundingsranden, den kapitælformede fod har lighed med portalen i Hørup kirke. Fonten er ikke registreret i Mackeprang.