Tåstrup Nykirke

Tilbage til Liste over kirke

Tåstrup Nykirke

Billedserie

Billedserie med lammefrise

Liste over billeder

Tåstrup Nykirke

Høje Tåstrup provsti, Helsingør stift. Nordsjælland. Kirken er opført i 1907 ved arkitekt Holger Jacobsen. (De danske kirker nævner L. Clausen) Kirken er opført i gule mursten over granitsokkel. Bygningen består af et skib og polygonalt udformet kor orienteret vest-øst med koret mod vest og indgangen mod øst, for at vende indgangen mod Køgevej. Tårnet er placeret selvstændigt syd for skibets østende, inspireret af de italienske campaniler. L. Clausen nævner selv, at San Ferno i Verona har været forbilledet for kirkebyggeriet i Tåstrup. Vestportalens tympanon er udført af stenhuggerne Hans og Jørgen Larsen, motivet er Veronikas svededug. Mellem tårnet og skibets sydmur er opført en korridor, der fungerer som våbenhus med indgang til kirken og menighedslokalerne, her er ophængt et forarbejde til en glasmosaikrude udført af C.N.Overgaard i 1906, motivet er Den fortabte søn, glasmosaikruden var tænkt som en gave fra Jakob A. Riis til Ribe Domkirke, men forslaget blev afvist, fordi ruden ikke var "romansk" nok. I 1985 fik kirken tilbygget menighedslokaler ved skibets sydmur. På kirkegården ses to skulpturer af Erik Heide fra 1997. På kirkens hjemmeside kan man læse mere om bygningen og skabelsen af sognet i begyndelsen af 1900-tallet. Tryk på nedenstående link og se kirkens hjemmeside.

Tåstrup Nykirke

Koret er hævet markant over skibets gulv. Koret har halvkuppelhvælv og korbue med malerier af C.N. Overgaard. I korets vinduer ses tre glasmalerier ligeledes af C.N. Overgaard. Det hvælvede træloft har vegetativ udsmykning og lammefrise af C.N. Overgaard. Oprindelig var kirken tænkt uden sidepulpiturer, men da pengene var små, blev kirken mindre end beregnet, og arkitekten tilføjede de to sidepulpiturer, så kirken kunne rumme hele menigheden.

Prædikestolen og koret var oprindelig på samme højde, men på grund af problemer med udsynet fra pulpiturerne hævede arkitekten koret, døbefonten blev placeret på gulvet foran prædikestolen. På alteret stod oprindelig en altertavle tegnet af C.N. Overgaard og skåret af billedhugger N. Hansen. Altertavlen hænger nu på skibets nordvæg ved vestindgangen. Ind til 1915 var alterbordet udsmykket med et krucifiks, udført af Overgaard, krucifikset er nu ophængt over korbuen. De to figurer på pulpituret er skåret af billedhugger Charles Lindstrøm. Døbefonten er udført af stenhuggerne Hans og Jørgen Larsen, som også har udført vestportalens tympanon. Kirkeskibet er skænket af C.N. Overgaard, der boede på gården Stenhøj i Tåstrup og var et aktivt medlem af menighedsrådet, som grundlagde sognet i perioden 1902-07, på kirkens hjemmeside kan man læse mere om sognets grundlæggelse.

I tøndehvælvets top har Overgaard malet en lammefrise, formodentlig inspireret af lammefriser på mosaikudsmykninger i Ravenna, som i apsisudsmykningen i San Apollinare in Classe eller i San Clemente i Rom. De færreste har nok ikke studeret lammefrisen i Tåstrup Nykirke nøjere, men kirketjener Kurt Hartvig har gennem et langt arbejdsliv i kirken studeret frisen og kan fortælle, at ikke to får er ens. Se billedserien med lammefrisen og prøv at finde to ens får.

Tryk på nedenstående link og læs mere om C.N. Overgaard og hans udsmykninger.

C.N. Overgaard

Ib Sandahl har udarbejdet en oversigt over C.N. Overgaards for Byhistorisk Samling og Arkiv i Høje-Taastrup Kommune. Skulle nogen have oplysninger om "nye", ikke hidtil registrerede arbejder af C. N. Overgaard, vil man være taknemmelig om man kontaktede: Byhistorisk Samling og Arkiv, "Blaakildegaard", Skolevej 54, 2630 Taastrup. Tlf.: 43 35 36 10, E-mail: blaakildegaard@kroppedal.dk. Tryk på nedenstående link og se oversigten.

Oversigt over C.N. Overgaards liv og værker