Tårs kirke

Tilbage til Liste over kirke

Tårs kirke

Tårs kirke

Børglum hr., Hjørring amt, Ålborg stift. Vendsyssel. Apsis, kor og skib er bygget i romansk tid af granitkvadre over karnisprofileret sokkel, murværket er dog noget omlagt gennem tiderne. Syddøren er tilmuret, norddøren er stadig i brug. I apsis og på nordsiden ses oprindelige vinduer. I skibets sydmur ses spor af en højtsiddende dør, hvis anvendelse er uvis. Tagværket på apsis har bevaret den oprindelige topafslutning med et primitivt mandshoved. Våbenhuset og underdelen af tårnet er opført i sengotisk tid. Det sengotiske tårn er blevet nedbrudt på et tidspunkt. I tårnunderdelens nordmur er indsat to ornamenterede romanske gravsten af granit.

På Ålborg stifts hjemmeside kan man se billeder og læse mere om Tårs kirke, tryk på nedenstående link, vælg Kirker og søg Tårs.

Ålborg stift

Hoved over taget på apsis

Apsismur og sokkel

Romanske gravsten i skibets nordmur

Skib set mod øst

Altertavle

Prædikestol

Gravsten over Claus Dyre og hustru

Kalkmalerier i apsis (1)

Kalkmalerier i apsis (2)

Kalkmalerier i apsis (3)

Kalkmalerier i apsis (4)

Døbefont

Apsis har halvkuppelhvælv, kor og skib har bjælkeloft. Altertavlen er fra begyndelsen af 1600-tallet. Prædikestolen er ligeledes fra begyndelsen af 1600-tallet. I koret ses figursten over Claus Dyre til Boller (død 1547) og hans hustru Johanne Morgensdatter (død 1571). I koret ses desuden et epitafium og to gravsten over Peder Munk til Hvidstedgård (død 1758) og hans hustru Anne Marie Christensdatter Riber (død 1771).

På siden Epitafier og gravsten kan man se slægtstavler for Claus Dyre og hans hustru. Tryk på nedenstående link og søg Tårs kirke.

Epitafier og gravsten

I apsishvælvet har man afdækket senromanske kalkmalerier fra første halvdel af 1200-tallet, en tronende Kristus omgivet af evangelistsymboler, mod nord ses Johannes Evangelisten, Johannes Døberen og Maria. Under Dommedagsfremstillingen ses en apostelrække.

Den romanske granitfont har omløbende bånd under mundingsranden, kummen er inddelt i felter af lodrette stave, i felterne er indhugget kors, den pyramidestubformede fod har Andreaskors på fladerne og sildebensmønster på hjørnerne. Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Vendsyssel - Gruppe B med pyramidestubformet fod