Tårbæk kirke

Tilbage til Liste over kirke

Tårbæk kirke

Billedserie

Liste over billeder

Tårbæk kirke

Kongens Lyngby provsti, Helsingør stift. Storkøbenhavn. Kirken blev opført 1863-64 ved Carl Emil Wessel, der benyttede en engelsk-gotisk kirke i Limerick som forbillede, hans søn har benyttet samme forlæg ved opførelsen af Dragør kirke. Bygningen består af skib og kor med polygonal afslutning mod øst samt et tårn placeret ved skibets sydside. Hjørnerne har aftrappede stræbepiller, de spidsbuede vinduer er opdelt med stavværk.

Tårbæks indbyggere måtte tidligere den lange vej til Lyngby, når de skulle i kirke. I midten af 1800-tallet voksede ønsket om egen kirke og man fik opført Tårbæk kirke. På tårnets sydmur ses en mindeplade fra 1914, den nævner kirkens første præst, Peter Rørdam, og C.F.Tietgen som dens kirkeværge. Kirken blev dog kun filialkirke til Lyngby kirke, og man arbejdede ihærdigt for at oprette et selvstændigt sogn med en kirkegård. C.F.Tietgen boede i Tårbæk, og ved hans personlige indsats lykkedes det i 1907 at gøre Tårbæk til et selvstændigt sogn med en kirkegård.

Tryk på nedenstående link og se kirkens hjemmeside

Tårbæk kirke

Skibet har åben tagstol med dekoreret tømmerværk efter engelsk stil. Koret har tidligere haft to glasmalerivinduer udført i 1939 af Poul og Fanny Sæby, disse er nu fjernet og erstattet med klare ruder. I vestvinduet ses glasmalerier fra 1956 af Kræsten Iversen, foroven ses Kristus som verdensdommer, derunder ses scener fra Jesus historie samt Ansgar, Absalon og Hans Tausen. I skibets vinduer indsatte man i 1963 fire glasmalerier af Johan Vilhelm Andersen, motiverne er fire lignelser. I 1965 indsatte man i tårnrummets vindrose et glasmaleri med Luther-symbolet. Den oprindelige altertavle fra 1863 med maleri af P.Raadsig er nu fjernet fra alterbordet og erstattet af en opstilling. Prædikestolen er tegnet af Carl Emil Wessel. Døbefonten i træ er skåret af O. Clemmensen i 1939.

I 2006 blev altertavlen fjernet og de to glasmalerier mod øst erstattet med klare ruder. Alterbordet fik en ny udsmykning bestående af en skulptur af Kurt Tegtmeier og en alterdug vævet af Ville Clemmensen. Skulpturen består af en krucifikslignende stålkonstruktion på alterbordet samt to stålplader på apsisvæggen bag alterbordet samt en figur omkring firkløvervinduet, der er guldbelagt i falsen. De to stålplader på væggen har fordybninger. Alt er højglanspoleret, så skulpturens elementer spejler sig i hinanden og samtidig reflekterer rummets lys og farver. De to fordybninger i stålpladerne på væggen symboliserer kranieskallerne under korset på Golgatha. De to plader hentyder desuden til de to røvere, pladen omkring vinduet symboliserer Opstandelsen. Alterdugen har slyngornamentik inspireret af keltisk kunst som kirkens arkitektur.

Tryk på nedenstående link og læs om kirkens arkitekt og kunstnere.

Kirkens arkitekt og kunstnere