Svinninge kirke

Tilbage til Liste over kirke

Svinninge kirke

Svinninge kirke

Tuse hr., Holbæk amt, Roskilde stift. Nordvestsjælland. Skibet stammer fra en romansk kirke opført af kampesten, der allerede tidligt var dækket af en grov mørtelpuds. Syddøren er bevaret i brug men er noget ommuret. To højtsiddende romanske vinduer er bevaret i murværket. I sengotisk tid blev det oprindelige kor erstattet af det nuværende langhuskor, samtidig opførtes tårn og våbenhus. Sakristiet er opført i 1954, da kirken blev hovedrestaureret, ved den lejlighed fandt man murede bænke langs skibets vægge, formodentlig fra romansk tid.

Tryk på nedenstående link og se siden om kirkerne i Ods herred. Her kan man vælge Svinninge kirke og læse mere om kirken.

Kirkerne i Ods herred

Skibet set mod øst

Alterparti

Alterbordets forside

Prædikestol

Døbefont

Skibet fik indbygget hvælv i tidlig gotisk tid, hvælvene er høje og har slanke rundstave langs gjord og skjoldbuer. Det sengotiske langhuskor er bygget med hvælv, der har tværstave på ribberne. Alterbordet er dækket af et panel med malerier fra o.1580. Den tidligere altertavle havde i storfeltet en kopi efter Carl Bloch, som nu er ophængt i tårnrummet. Den nye alterudsmykning er skåret af billedhugger Gunnar Hansen, som også har udfærdiget et smukt krucifiks, der hænger i kirkens kapel ved indgangen til kirkegården. Krucifiksgruppen blev opstillet kort efter afslutningen af selve restaureringen i 1953-54. Maria og Johannes står omkring Kristus på korset, Kristus fremstilles som den fejrende konge, han står på et gyldent sværd som gennemborer slangen under korset. Prædikestolen er et snitværk af roskildesnedkeren Anders Nielsen Hatt, i felterne ses de fire evangelister, på hjørnerne ses dydefigurer. I kirken er ophængt to fløje fra en sengotisk altertavle med figurer, i den ene ses Katarina, i den anden ses Maria i strålekrans.

Gunnar Hansen (1901-1972)

Han gik 2 år på tegnekursus på Grand View College, Des Moines, Iowa, USA som elev af Chresten Skikkild, fra 1921-24 gik han på Kunstakademiet i København. Han har udstillet på Charlottenborg Forår 1927-56. Gunnar Hansens skulpturer er naturalistisk udført men er tunge og kraftige i en stærkt forenklet form. Når flere figurer er sat sammen til en gruppe, er virkningen en kompakt masse. Ofte arbejder han med 3 figurer, som sammensættes med en tilstræbt symmetrisk virkning omkring et midtpunkt. Hans opvækst i højskole- og præstemiljø har præget hans emnevalg og stil, gennem hele sit liv medvirkede han ved mange kirkeudsmykninger.

Kirkeudsmykninger: Kvissel kirke (Horns hr.) granitrelief over indgang 1925, Betlehemskirken døbefont 1938, Ikast kirke glasmosaikker 1948 i samarbejde med Ingolf Røjbæk, Ols kirke relief i brændt ler 1950, Fårup kirke (Sabro hr.) alter keramikskulptur 1950, Grarup kirke (Haderslev hr.) krucifiks i brændt ler 1951, Ejby kirke (Vends hr.) krucifiks 1951, Revninge kirke (Bjerge hr.) alteranordning 1951, Balle kirke (Hids hr.) relief i gammel altertavle 1957, Svenstrup kirke (Hornum hr.) elfenbenskrucifiks på alter 1960, Søborg kirke glasmosaikruder 1960, Svinninge kirke (Tuse hr.) trærelief på alter 1960, Virum kirke krucifiks i keramik 1961, Svenstrup kirke (Als Nørre hr.) altertavle bemalet trærelief 1961, Blistrup kirke (Holbo hr.) døbefont 1966, Haslev kirke kordekoration 1967, Estruplund kirke (Rougsø hr.) glasmosaik i østvindue og krucifiks 1968, Hadsten kirke (Sabro hr.) krucifiks 1969, Brønshøj kirke keramisk relief 1970, Århus Sankt Johannes kirke krucifiks 1972 (færdiggjort af Aage Bruun Jespersen 1973), Brylle kirke alterbordspanel (1972), Gyldenbjerg kirke korsfæstelsesgruppe, Hareskov kirke keramikrelief, Brejning kirke (Holmans hr.) keramikrelieffer, Værløse kirke keramikrelieffer i menighedslokalerne skænket af familien.

Den romanske granitfont har porkalformet kumme med tovsnoning ved mundingsranden og terningkapitælformet fod med tovsnoning ved overgangen til kummen. Fonten er registreret i Mackeprang - Sjælland - Kalundborgtypen.