Svingelbjerg kirke

Tilbage til Liste over kirke

Svingelbjerg kirke

Billedserie

Liste over billeder

Svingelbjerg kirke

Rinds hr., Viborg amt, Viborg stift. Himmerland. På stedet har stået en romansk kirke, som blev revet ned i 1566, denne begivenhed danner baggrund for flere lokale sagn, de historiske kilder fortæller dog, at bymændene på Gudum herredsting havde erklæret, at de ikke kunne holde kirken i stand og at materialer fra den romanske kirke skulle bruges til Vester Bølle kirke, dog indgår en del af materialerne muligvis i bygningerne på den nærliggende herregård Lerkenfeld. Ifølge et lokalt sagn skulle herremanden Jørgen Lykke på Bonderup (nu Lerkenfeld) have revet kirken ned, et gammelt ord siger: "Jørgen Lykke den røde, lagde kirken øde." Præsten hr. Mads fra Ullits og Fovlum kirke talte fra prædikestolen om herremandens kirkeran. Senere blev hr. Mads beskyldt for at være pavevenlig og blev henrettet på heden mellem sine to kirker, på det sted hvor Ullits by nu ligger. Denne historie danner baggrund for Steen Steensen Blichers novelle "Vinhandleren og herremanden" samt for Thit Jensens roman "Jørgen Lykke". Den gamle kirke lå på den nuværende Hestbækvej mellem Klovenhøjvej og Ullitshøjvej, et trækors markerer stedet.

Den nuværende bygning er opført i 1907 ved arkitekt S.F. Kühnell. Kirken består af kor, korsfløje og skib samt et lille vesttårn med pyramidespir. Vestportalen har korsprydet tympanon og omkranses af en rundbue båret af små pilastre.

Skib og korsfløje har flade lofter, koret er nærmest en apside med halvkuppelhvælv. Den firkantede prædikestol har opgang gennem triumfvæggen. Den runde limstensfont har tovsnoning på kummen og indskrift, der fortæller, at fonten er skænket af Kristen Jensen. Knæfaldet og stolegavlene har træskærerarbejde, som kunne være udført af Niels Larsen-Stens.

I koret ses kalkmalerier malet i 1911 af Niels Larsen-Stevns, ifølge oplysninger i De danske kirker efter forlæg af Joakim Skovgaard. Larsen-Stevns må dog have arbejdet videre på Skovgaards forlæg, for kirkens brochure fortæller, at hans forslag ikke faldt i biskoppens smag, og Larsen-Stevns fik afvist fem forslag, til sidst valgte man dog, at give kunstneren frie hænder. Motivet er den sejrende Kristus, der sidder på en trone og velsigner med højre hånd og holder en bog i venstre hånd, i bogen kan læses "Vær tro til døden, og jeg vil give dig livets krans" (Johannes Åbenbaring). Udsmykningen har et vist byzantinsk præg men har også referencer til den tidlige kirkekunst i Ravenna og Rom. Over Kristus hoved holder Guds hånd en krans. Omkring Kristus ses akantus og spiralformede bladranker med rigt fugleliv. Under Kristus ses en lammefrise.