Store Arden kirke

Tilbage til Liste over kirke

Store Arden kirke

Store Arden kirke

Hindsted hr., Ålborg amt, Ålborg stift. Vendsyssel, Himmerland og Læsø. Kor og skib er opført i romansk tid af granitkvadre over skråkantsokkel. Begge døre ses, norddøren i tilmuret tilstand. Våbenhus og muret klokkegalge er af nyere dato. Kirken blev restaureret i 1958-59.

Skibet set mod øst

Døbefont

Kor og skib har flade bjælkelofter. Den hesteskoformede korbue er bevaret med skråkantede kragsten. I triumfvæggen ses uregelmæssige sidealter-nicher, ved en afdækning af nicherne i 1958 fandt man spor af kalkmalerier, som dog ikke kunne bevares. Altertavlen er fra 1635-40. Prædikestolen er dateret 1635.

Den romanske granitfont har på kummen løver adskilt af mandsskikkelser. (Mackeprang 221). Fonten er registreret i Mackeprang - Østjyske løvefonte - Himmerland-Mariager typen - To og to løver adskilt af mænd. Fonten har muligvis sammenhæng med Willestrup gård.