Stiklestad kirke

Tilbage til Liste over kirke

Stiklestad kirke

Billedserie

Liste over billeder

Stiklestad kirke

Kirken menes opført på det sted hvor Olav den Hellige ifølge legende døde under slaget ved Stiklestad. Kirken er opført af grønskifer med indfatninger af klæbersten fra Slipsteinsberget nogle få kilometer fra Stiklestad. Koret er påbegyndt o.1160 og skibet er afsluttet o.1180. Formodentlig har ærkebiskop Øystein Erlendsson. Koret har stiltræk tilfælles med domkirkebyggeriet i Trondheim. Skibets syddør er bevaret med karmsten dekoreret med chevroner (sik-sakbort), som kan ses i Trondheim domkirke. Vestportal er ligeledes oprindelig men blev flyttet, da man i middelalderen forlængede skibet mod vest, portalen har halvsøjler flankeret af små buer, som mødes i rosetter, søjlerne har blomsterkapitæler. Skibets nordvindue er dekoreret med relieffer, som har været placeret andre steder, bl.a. ses en kvinde, der blotter sit skød, dette motiv ses også på domkirken i Trondheim. Om man 130 år efter Olavs død har haft sikker viden om, hvor Olav døde kan være tvivlsomt, men kirken er ret lavt placeret, hvilket er usædvanligt, så helt tilfældig er placeringen ikke. Den lave placering betød, at leraflejringer dækkede det nederste af kirken, derfor måtte man i 1927-30 frilægge kirken og bortgrave en del af det omkringværende lerlag. Våbenhuset mod vest er fra 1927.

Tryk på nedenstående link og læs om Stiklestads historie samt om Olav den Helliges historie og helgendyrkelsen.

Stiklestad

Skibet har fladt bjælkeloft. Koret har oprindeligt hvælv, som løber af på fire søjler, hvælvet har træk til fælles med hvælv i Trondheim domkirke. Koret blev udsmykket med fresker i 1929-30 Alf Rolfssen, på østvæggen ses den sejrende Kristus på nord og sydvæggen ses slaget ved Stiklestad efter Olavs død. Bag alteret ligger en sten, som ifølge var den sten Olavs hoved lå på, da han døde. På skibets nord og sydvæg ses fragmenter af en kalkmalet billedfrise med Passionen, formodentlig malet o.1500. På sydvæggen ses det norske kongevåben og Kong Hans unionsvåben.

Den romanske klæberstensfont er rigt dekoreret med bladornamenter på kummen. Den firpasformede fod er dobbelt, øverst af klæbersten og nederst af marmor, mellem disse to plader har fonten formodentlig stået på fire søjler.