Helsingør Sthens kirke

Tilbage til Liste over kirke

Sthens kirke

Billedserie

Liste over billeder

Helsingør Sthens kirke

Helsingør domprovsti, Frederiksborg amt, Helsingør stift. Nordsjælland. I 1976 opstillede Kirkefondet en vandrekirke på grunden, kirken blev opkaldt efter salmedigteren Hans Christensen Sthen (1544-1610), der var præst i Helsingør ved Sct. Olai kirke. I 1982-83 opførte man den nuværende kirke med Gert Ingemann Sørensen som arkitekt. Bygningen består af et kirkerum orienteret øst-vest med et udvendigt kors på altervæggens mur mod øst. Klokketårnet er placeret mod vest ved indgangen til kirken. Omkring kirkebygningen er opført menighedslokaler. Ved indgangen ses en sten med indhugget kors, anker og hjerte (tro, håb og kærlighed), udført af Erik Heide, der har totaludsmykket kirken.

Tryk på nedenstående link og se kirkens hjemmeside, hvor man bl.a. kan læse om salmedigteren Hans Christensen Sthen.

Sthens kirke

Kirkerummet dækkes af en åben tagstol, der knækker opad mod sydvinduerne. Loftets spids over alteret understreger det traditionelle, og åbningen mod syd giver rummet et fint lys. Alteret er placeret foran østvæggen, alterbordets plade er udført af Erik Heide af en granitblok, fundet i Sverige. De øvrige stenudsmykninger har Erik Heide udført i sten, fundet under udgravningerne til kirken. På altervæggen ses et krucifiks udført af Erik Heide i jern, der er behandlet, så det ligner sten, glorien er belagt med bladguld. Bag alteret ses de fem grundsten, som blev indmuret af sognets medlemmer i 1982, murstenene stammer fra gamle kirker i Helsingør. På prædikestolen ses de fire evangelistsymboler, fra oven ses Matthæusenglen, Markusløven, Lukasoksen og nederst Johannesørnen. På trædestenen op til prædikestolen har Erik Heide indhugget en påmindelse til præsten: "Ikke lægge til, ikke trække fra". På døbefonten ses udvendigt en fisk, symbolet for Kristus, i kummen ses en hånd, der modtager barnet, over fonten svæver Helligåndsduen. De to store lysestager har fødder af sten med tovsnoning og drueklase. Kirkeskibet er en robåd, udført af Erik Heide.

Gert Ingemann Sørensen (født 1945)

Han blev uddannet tømrer i 1964 og bygningskonstruktør i 1967, i 1972 tog han afgangseksamen fra Kunstakademiets arkitektskole. Han var medstifter og medindehaver af tegnestuen Møllen Aps fra 1975. Gert Ingemanns arbejder er alle præget af et udgangspunkt i den danske arkitekturtradition, generelt fortolket som enkle, sluttede bygningskroppe, sadeltage og traditionelle materialer. Disse træk er især fremherskende i boligbyggeriet, hvorimod Skelgårdskirken adskiller sig ved en friere formgivning. Den hvidpudsede bygningskrop med de mange røde tagflader er disponeret omkring henholdsvis et kirkerum og et atrium adskilt af et markant klokketårn. Både Skelgårdskirken og Sthens Kirke repræsenterer en nyfortolkning af den danske kirkebygning, om end stadig forankret i traditionen.

Kirkebyggeri: Sthens kirke i Helsingør (1983); Skelgårdskirken i København (1989); Skt. Pauls kirke i Høje Tåstrup; Restaureringer: Gladsaxe kirke; Tårnby kirke; Gurre kirke; Asminderød kirke.