Billedliste

Tilbage til Hovedside

Brug browserens Tilbage-pil (formodentlig i øverste venstre hjørne) for at komme tilbage til denne side.

Skibets sydmur

Kirken set fra nord

Skibet set mod øst

Alter og altertavle

Altertavle

Prædikestol

Døbefont