Stadil kirke

Tryk på nedenstående link og se kirkens placering på kortet. Vælg Satellit og se kirken fra oven.

Kort til kirken

Tilbage til Månedens kirker

Stadil kirke

Billedserie

Liste over billeder

Stadil kirke

Hind hr., Ringkøbing amt, Ribe stift. Nordvestjylland. Kor og skib er opført i romansk tid af granitkvadre over dobbeltsokkel, halv attisk profil over skråkant. Begge de retkantede døre er bevaret, syddøren tilmuret, norddøren i brug. I østgavlen og i korets nordmur ses tilmurede rundbuevinduer. I skibets sydmur er et rundbuevindue stadig i brug. I skibets sydmur er indsat en reliefkvader med et hoved, der bærer tiara eller kongekrone, i skibets nordmur ses en reliefkvader med en fugl eller et dyr. I skibets sydmur ses en kvader med majuskelskrift, der ikke giver mening. Ved tårnets sydmur er opstillet en piscina, der har stået i kirken og har været brugt til at lede det indviede dåbsvand ned i kirkegulvet. Tårn og våbenhus er opført i sengotisk tid, gavlenes blændinger er typiske for egnen. I våbenhuset ses en figurgravsten med heraldik over Erik Vognsen til Søndervang (død mellem 1595 og 1600) og Maren Væbner. Kirken blev restaureret i 1901 ved arkitekt Valdemar Koch.

Kirken var muligvis viet til Laurentius, idet man ved restaureringen i 1901 fandt relikvier for Laurentius i alterbordet, men i 1514 nævnes den som Sankt Hans Evangelistens kirke. Statsminister I.C. Christensen var lærer og degn ved kirken i 1886-1901.

På siden Gravsten og epitafier kan man læse mere om kirkens heraldik. Tryk på nedenstående link, vælg Kirker, vælg S og søg Stadil.

Gravsten og epitafier

Kor og skib har flade bjælkelofter. Den runde korbue er bevaret med udsmykkede kragbånd, I koret ses en træfont med tilhørende dåbshimmel fra midten af 1600-tallet. Prædikestolen fra 1625 er karnapformet med hjørnehermer, i felterne ses evangelister og Kristus som verdens frelser. Stoleværket fra 1634 og 1647 har billedskærerarbejde og våben for Knud Gyldenstjerne. Orgelpulpituret fra midten af 1600-tallet har malerier med Kristus og apostle, muligvis udført af Jakob von Molengracht. I kirken ses en gravsten over den første lutheranske præst Peter Schoman (død 1550) og en gravsten over slotsfoged Laurids Jensen (død 1681) og hans hustru.

Alterbordet dækkes af et panel fra 1625. Altertavlen er samtidig med panelet, den har fire korintiske søjler og todelt overdel med tre hermer, i sidefelterne ses evangelistrelieffer, i topstykket Korsfæstelsen og Opstandelsen, i midterfeltet er indsat en alterbordsforside fra et gyldent alter fra 1200-tallet, på de forgyldte kobberflader ses i midten den tronende Kristus omgivet af evangelistsymbolerne, i de tolv kvadratiske felter ses apostle og scener fra barndomshistorien.

Den romanske granitfont har bægerblade på kummen og rebfletning på mellemvulsten samt firkantet fod med arkader og hjørnekløer (Mackeprang s.173). Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Vestjylland, Salling og Himmerland - Den vestjyske type - Varianter af bægerbladstypen (med dyr eller andet).