Stånga kirke

Tilbage til Liste over kirke

Stånga kirke

Stånga kirke.

Af den oprindelige stenkirke fra 1100-tallet ses nu kun kor og apsis som dog er blevet genopført i 1864 da murene var ved at styrte ned, til genopførelsen af kor og apsis benyttede man i vid udstrækninger de oprindelige sten. O.1350 blev det romanske skib og tårn revet ned og de nuværende bygninger blev opført af Mester Egypticus. Indvendig har skibet fire hvælv som bæres af en midtersøjle. Stånga kirke repræsenterer den såkaldte Kontra-gotik, hvor det opadstræbende og luftige i gotikken erstattes af mere tyngde og større massive flader. Spidsbuerne er erstattes af kuppelformede hvælv og trekanten erstattes af kvadratet som grundlæggende måleenhed. Om det er manglende viden om det ingeniørmæssige, eller der er tale om et bevidst arkitektonisk udtryk, vides ikke, men byggemetoden er mere sikker end gotikkens voldsomme eksperimenter. Samtidig bør man dog ikke glemme, at kuppelhvælv og kvadratet netop bliver det centrale i den italienske renæssancekunst, så måske er der tale om tendenser, som er oppe i tiden.

Sydportal

Relieffer ved sydportalen

Korbuekrucifiks

Døbefont

Døbefont. Barnemordet

Korbuekrucifikset stammer fra 1200-tallet. I vinduerne ses rester af glasmalerier fra 1300-tallet. Altertavlen er udført i sandsten og bemalet, den blev udført i Burgsvik 1690. Altertavlen er kronet med Karl XII's monogram. I midterfeltet ses et krucifiks, som formodentlig stammer fra 1400-tallet.

Døbefonten er i Hegvalds ekspressionistiske stil og stammer formodentlig fra o.1175. Nogle forskere vil dog gerne datere døbefonten tilbage til o.1100, da den oprindelige stenkirke blev bygget. På kummen ses Bebudelsen, Fødslen (?), Stefan (?), Herodes gæstebud, Kongernes tilbedelse og Bebudelsen for hyrderne (?). På kummens underside ses Barnemordet, Flugten til Ægypten, Sædeunderet (?) og fire siddende mænd, parvis holder de henholdsvis et sammenrullet og et udrullet klæde (tekstbånd ?). På døbefontens fod ses et ansigt og løvehoveder, der holder dyr i munden.