Sporup kirke

Tilbage til Liste over kirke

Sporup kirke

Sporup kirke

Gern hr., Skanderborg amt, Århus stift. Østjylland og Samsø. Kor og skib er opført i romansk tid af granitkvadre over skråkantsokkel. Nordportalen er bevaret med glat tympanonfelt, der er udhugget i Ún sten med bueslaget. Tårnet blev opført i 1866, da kirken gennemgik en større restaurering og omsætning af murværket. Da kirken blev istandsat i 1966-67 fandt man en runesten under kirkegulvet ved kirkens tilmurede syddør, stenen er nu opstillet i våbenhuset, på stenen står: "Thorkil Swidbalke rejste denne sten efter sin fader Toke. Han ejede skib med arne."

Skibet set mod øst

Korets østkappe

Døbefont

Korbuen er bevaret med profilerede kragsten og sokkel. I sengotisk tid fik kor og skib indbygget krydshvælv. I korhvælvets østkappe er afdækket kalkmalerier fra o.1500, en enhjørning og en løve. Altertavlen er fra 1676 og har navnetræk for Christen Fischer og Mette Harder. Prædikestolen er ligeledes fra 1676.

Den romanske granitfont har på kummen løver om fælles mandshoved (Mackeprang 229 og 233). Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Østjyske løvefonte - Randerstypen - Varianter.