Spørring kirke

Tilbage til Liste over kirke

Spørring kirke

Spørring kirke

Vester Lisbjerg hr., Århus amt, Århus stift. Østjylland. Kirken var i middelalderen viet til Vor Frue. Apsis, kor og skib er opført i romansk tid af granitkvadre over skråkantsokkel. Apsis har profilgesims. Begge døre er bevaret, norddøren står som indvendig niche med bjælkeoverligger, syddøren er stadig i brug med to par søjler, det inderste par blev fornyet i 1955, da man fandt de oprindelige baser på en gård i nabolaget. I apsis ses et cirkelrundt romansk vindue, i murværket ses desuden to skaktavlkvadre, på den nederste er skaktavlmønstret forhøjet. I sengotisk tid o.1500 opførtes våbenhuset og tårnet af munkesten, tårnets overdel er fra 1935. Kirken blev istandsat i 1955.

Apsis set fra øst

Apsis, skaktavlkvader under gesims

Apsis, skaktavlkvader over sokkel

Sydportal, kapitæl med liggende kvinde

Skibet set mod øst

Altertavle

Skib 3.fag hvælv, enhjørninger om Livets træ

Døbefont

Korbuen er omdannet i forbindelse med, at kirken fik indbygget stjernehvælv i sengotisk tid. Ved istandsættelsen i 1955 afdækkedes de kalkmalede udsmykninger af hvælvene, her ses bisp Niels Clausen Skades våben, fablen om ræven og gæssene, to enhjørninger omkring Livets træ samt dekorativ udsmykning. Altertavlen er en sengotisk fløjaltertavle med figurer, i midten ses Marias himmelkroning i fløjene ses apostle og helgeninder. Prædikestolen er fra o.1700.

Den romanske granitfont har omløbende rundstav under mundingsranden og firkantet fod med hjørnehoveder og relieffer, som er ret slidte (Kors og Hund jager hjort ?). Fonten er ikke registreret i Mackeprang.