Sør-Fron kirke

Tilbage til Liste over kirke

Sør-Fron kirke

Billedserie

Liste over billeder

Sør-Fron kirke

Kirken blev opført i 1787-88. Kirkerne var efter reformationen den danske konges ejendom, men mange blev solgt til præster eller lokale stormænd. I 1723 var den danske statskasse tom efter de nordiske krige og den gamle kirke i Fron blev solgt til sognets beboere. I 1775 søgte man om tilladelse til at rive den gamle kirke ned og bygge en ny kirke i Sør-Fron, hvilket blev bevilget fra København. Men projektering og finansiering gik kun langsomt frem, først i 1787 kunne man påbegynde arbejdet. De fleste kirker i området er opført af træ, men i Sør-Fron valgte man at opføre en stenkirke.

Hvorfor man valgte at bygge en ottekantet kirke vides ikke med bestemthed. Men man peger på flere inspirationskilder. I Trondheim byggede en nederlandsk arkitekt, Johan Christopher Hempel, en ottekantet hospitalskirke i 1705, den blev forbillede for flere kirker i kystområdet fra Møre til Helgeland. En mere sandsynlig inspirationskilde kan være en tidligere sognepræst i Sør-Fron, David Schiøth, som bosatte sig på Frederiksberg ved København, hvor man byggede en ottekantet kirke i 1734. Den langstrakte ottekant gør afstanden fra menighed til prædikestol mindre, hvilket var et ideal for den tysk reformerte kirke i 1700-tallet og som udvikles af den tyske arkitekturteoretiker Leonhard Christoph Sturm.

Kirken har et omløbende galleri som går i et med alteropsætningen, hvor prædikestolen er placeret direkte over alteret. I den tysk reformerte kirke blev det talte ord ligeværdigt med Nadveren og man understregede denne ligeværdighed ved at placere prædikestolen over alterbordet. Med placeringen af døbefonten foran alteret havde man dermed både opfyldt tidens krav om symmetri og markeret de vigtigste elementer i den reformerte gudstjeneste. Prædikestolen over alteret har Gudbrandsdalens typiske arkantusværk fra 1700-tallet, den stammer fra den gamle kirke, hvortil den blevet skåret i 1703 af Lars Jensen Borg, hvis prædikestol fra 1701 til en kirke i Oslo muligvis er inspirationskilde til områdets prædikestole med akantusværk i 1700-tallet. Prædikestolen kom til Sør-Fron da kirkebyggeriet var fuldendt i 1788. Altertavlens maleri er udført i 1797 af Frederik Petersen fra Fåberg, som fik undervisning i København hos Jens Juel 1788-90, forbilledet er ikke kendt men er muligvis et kobberstik eller et maleri på Christianborgs slot i København, hvor eleverne på Akademiet fik lov at kopiere samlingen, som blev ødelagt ved branden i 1884. Det menes, at klokkeren i Fron, Kristen Listad, har skåret døbefonten, han var klokker fra 1760 til 1794. Den store glaslysekrone blev skænket til kirken i 1956 af amerikanske efterkommere til norske udvandrere. Den gamle kirke havde en klæberstensfont som nu findes på Universitetets oldsagssamling som inventarnummer C 23009, her finder man også den gamle kirkes krucifiks.