Billedliste

Tilbage til Hovedside

Brug browserens Tilbage-pil (formodentlig i øverste venstre hjørne) for at komme tilbage til denne side.

Kirkens indgang

Udsigt fra kirkegården

Skibet set mod øst

Alterparti

Prædikestol

Orgel

Loge på pulpituret

Døbefont