Søndbjerg kirke

Tilbage til Liste over kirke

Søndbjerg kirke

Billedserie

Liste over billeder

Søndbjerg kirke

Refs hr., Thisted amt, Ålborg stift. Thy og Mors. Kirken har muligvis været viet til Maria i katolsk tid. Kor og skib er opført i romansk tid af granitkvadre over skråkantsokkel. Norddøren er tilmuret, syddøren er i brug, over syddøren ses en tympanon med kors, hvorpå sidder to fugle, omkring korset ses to løver. Den romanske kirke har haft apsis, som på et tidspunkt er blevet revet ned, den nuværende apside er opført i 1909. På tårnets sokkelsten mod sydvest kan man se en runeindskrift: "Jacob voldte, Skjalm gjorde, Hvor alteret, der er øjet". Tårnet er formodentlig blevet opført i senromansk tid og ombygget i gotisk tid, i tårnrummet ses rester af kvadre med en buefrise, der svarer til en buefrise i Vestervig klosterkirke, frisen har formodentlig siddet i skibets murværk. Våbenhuset blev opført i 1898 som afløsning for et tidligere fra 1806.

Søndbjerg kirke var månedens kirke på Viborg stifts hjemmeside juli 2007. Tryk på nedenstående link og læs artiklen. Her kan man bl.a. læse en artikel af Provst Nørsøller-Jensen om en samtale med en gammel kirketjener.

Søndbjerg kirke

Skibet har fladt loft. Koret fik indbygget hvælv i sengotisk tid, ved den lejlighed nedrev man den oprindelige korbue. Tårnbuen er bevaret med kragbånd. Altertavlen i renæssance fra o.1600 er af Næssund-typen, altertavlens malerier er udført af J.J. Trane i 1790, i 1909 blev midterfeltet udskiftet med et maleri signeret A. Dorph 1909, dette er nu ophængt på bagsiden af altertavlen. Prædikestolen er ligeledes af Næssund-typen og dateres til o.1600, i felterne ses evangelist-malerier, under prædikestolen ligger en halv romansk granitfontskumme af bægerbladstypen. I kirken er ophængt et korbuekrucifiks fra 1350-75. I kirken er bevaret pulpiturpaneler med apostelmalerier fra 1709 af Gundahl, pulpituret blev nedtaget i 1909.

I 1909 afdækkede man kalkmalerierne i korhvælvet, man fandt to lag, det ældste var blevet overmalet i 1570 med ranker, musicerende engle og bibelske scener. I skibet og i tårnrummet har man fundet tilsvarende to lag.

Den romanske granitfont har glat kumme og firkantet fod med volutter (Mackeprang s.171). Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Vestjylland, Salling o Himmerland - Den vestjyske type - Glatkummers varianter.