Søllested kirke, Fyn

Tilbage til Liste over kirke

Søllested kirke

Søllested kirke, Fyn

Båg hr., Odense amt, Fyns stift. Fyn. Koret og skibets flankemure stammer fra en romansk kirke opført af rå kamp og kvaderhugne hjørne.. I murværket ses spor af romanske vinduer. Skibets syddør er stadig i brug men noget ommuret. Skibets gavl blev erstattet af en teglstensgavl med tre spidsbuede højblændinger i senmiddelalderen, samtidig blev koret forlænget mod øst. Tårn og våbenhus blev opført i sengotisk tid af teglsten. I våbenhuset står en sten med antydning af relief (?), samme sted ses en gammel dør med årstallet 1641.

Skib set mod øst

Døbefont

Skibet fik indbygget to fag krydshvælv i senmiddelalderen, samtidig fik koret indbygget hvælv i forbindelse med forlængelsen mod øst. På alteret står et sengotisk krucifiks. Prædikestolen dateres til o.1575.

Den romanske granitfont er af Lillebæltstypen med rankeslyng og mandshoveder på kummen (Mackeprang 132). Fonten er registreret i Mackeprang - Fyn - Lillebæltstypen.