Sønder Årslev kirke

Tilbage til Liste over kirke

Sønder Årslev kirke

Sønder Årslev kirke

Hasle hr., Århus amt, Århus stift. Østjylland. Kor og skibets østende er opført i romansk tid af rå kamp med kvaderhugne hjørner. Norddøren ses i murværket med profilerede kragbånd under bueslag, syddøren er bevaret i brug men stærkt omdannet. To rundbuede vinduer er bevaret i nordmuren. I sengotisk tid blev skibet forlænget mod vest, samtidig opførtes våbenhuset mod syd, våbenhusets gavl har stigende tvillingrundbuede højblændinger, som omfatter skjoldblændinger. Tårnet er opført i 1883 som afløsning for et tidligere styltetårn, hvis alder er uvis.

Kirken har tilhørt Århus domkapitel men overgik til kronen efter reformationen. I 1686 overdrog Christian V kirken til Otto Bielke, som fem år senere solgte den videre til proviantforvalter Christen Wegerslev. Derefter skiftede kirken ejer flere gange frem til 1758, da Christian Frijs til Frijsenborg købte kirken. I 1912 overgik kirken til selveje.

Tryk på nedenstående link og se kirkens hjemmeside

Sønder Årslev kirke

Nordportal

Skibet set mod øst

Altervæg

Tidligere altertavle

Døbefont

Kirken fik indbygget hvælv i sengotisk tid, da skibet blev forlænget mod vest, i forbindelse med hvælvslagningen blev korbuen noget omdannet. Alterbordets forside er et panel i renæssance fra o.1600. Prædikestolen i renæssance er fra o.1600, alterbordets forside og prædikestolen er muligvis udført af Morten Snedker. Ved en brand i 1874 blev alterpartiet beskadiget og i 1875 fik kirken en ny altertavle med maleri af A.Dorph, dette er nu ophængt i tårnrummet. I 1994 fjernedes Dorphs altertavle og østvæggens blev malet blå, på østvæggen opsatte man et forgyldt krucifiks udført af Valdemar Foersom Hegndal, som også har udført korset ved døbefonten. På korets nordvæg ses en gravsten fra 1737 lagt af præsten Anders Knudsen Thoustrup over hans hustru, hvis dødsår ikke er angivet. Skibets sydvindue har tidligere haft et glasmaleri af Elias Ølsgaard fra 1920.

Valdemar Foersom Hegndal (1916-2002)

Efter uddannelse som billedskærer gik han på Gustav Bachmanns malerskole i Århus 1936- 40 og på Harald Isensteins kunstskole i 1940, i 1942-50 gik han på Kunstakademiet i København hos Einar Utzon-Frank og på den grafiske skole i 1945. Han var lærer ved Jysk Kunstakademi i Århus fra 1949 og på Arkitektskolen i Århus fra 1966-90. Han har deltaget i Vrå-udstillingen 1963-80, 1982-84, 1986-90 og 1992-93.

Valdemar Foersom Hegndal blev uddannet billedskærer, før han søgte ind på Kunstakademiet i København. Træet har været hans foretrukne materiale, men de tidligste arbejder udførtes dog ofte i ler, pastelina og cement. Menneskefiguren og især den nøgne kvindeskikkelse er central i hans værk, han har især søgt det skønne, det venlige og det harmoniske. Et hovedværk er lerrelieffet Pygmalion fra 1960, som skildrer den græske billedhugger Pygmalions skabelse af den ideelle kvinde, Afrodite. Han har en forkærlighed for arbejdet med bemalede skulpturer og guldbelagte menneskefigurer. Kirkeudsmykningerne bærer præg af den samme lethed og ynde som de verdslige værker.

Kirkekunst: Sønder Vissing kirke Relief til kirkestole (1954), Stenvad kirke krucifiks, døbefont, lysestager og glasmosaik (1959), Århus Christianskirken krucifiks (1961), Holme kirke (Ning hr.) 3 glasmosaikruder (1982 og 1989), Emmersbæk kirke krucifiks, prædikestol, døbefont, glasmosaik m.m. (1983), Skallerup kirke bemalede trærelieffer til prædikestol (1985-86), Grædstrup kirke alterparti og prædikestol (1989 og 1993), Gludsted kirke udsmykning (1990), Mejlby kirke nyt alterparti og glasmosaik (1989-90), Grensten kirke glasmosaikker (1984), Borup kirke glasmosaik (1993), Sønder Årslev kirke (Hasle hr.) krucifiks på østvæg og over døbefont (1994), Kapernaumkirken stolegavle skåret af Hjalte Skovgaard og Valdemar Foersom Hegndal, Århus Risskov kirke glasmosaik.

Den romanske granitfont har dobbelt tovstav på mundingsranden og firkantet fod. Fonten er ikke registreret i Mackeprang.