Soderup kirke

Tilbage til Liste over kirke

Soderup kirke

Soderup kirke

Merløse hr., Holbæk amt, Roskilde stift. Nordvestsjælland. Af den romanske kirke opført af frådsten er skibet bevaret. Ved den rundbuede syddør ses en niche i karmen, her har vievandskarret formodentlig stået. Dørfløjen mellem våbenhus og skib er fra midten af 1500-tallet. I et af de bevarede romanske vinduer har man fundet rester af en trækarm. I midten af 1400-tallet blev det oprindelige kor nedrevet og erstattet med det nuværende langhuskor. I sengotisk tid opførtes et nordkapel, som blev udvidet til sin nuværende størrelse i renæssancen. Tårnet er opført efter reformationen, muligvis stammer det nederste fra en gotisk bygning. I kirkegårdsmuren har Thor Lange ladet indmure to marmortavler over sine bedsteforældre på mødrene side, godsforvalter Holtzendorff på Åstrup og hustru.

Skibet set mod øst

Figursten over Erik Krabbe og hustruer (1)

Figursten over Erik Krabbe og hustruer (2)

Figursten over Erik Krabbe og hustruer (3)

Kalkmalerier over syddøren (1)

Kalkmalerier over syddøren (2)

Kalkmalerier over syddøren (3)

I begyndelsen af 1400-tallet fik skibet indbygget krydshvælv. Altertavlen er et marmorrelief efter Thorvaldsen skænket i 1870. Prædikestolen dateres til 1599. På korets nordvæg ses to gravsten over Erik Krabbe til Åstrup (død 1564) og hans to hustruer Karen Lykke og Margrethe Reventlow, den store sten er fra Hans Malers værksted. Den lille granitfont på høj fod og med fire hoveder på kummen er udført i nyere tid

På siden "Epitafier og gravsten" kan man se slægtstavler og våben for Erik Krabbe og hans to hustruer. Tryk på nedenstående linke og søg Soderup kirke.

Epitafier og gravsten

På skibets sydvæg over døren har man afdækket kalkmalerier i 1968. Kalkmalerierne tillægges Finjaværkstedet (1150-75) og fremstiller Kongernes tilbedelse, over de sekundære hvælv er bevaret mindre detaljer. Kongernes tilbedelse er så godt bevaret, at man her kan få et indtryk af det oprindelige billede. Kalkmalerierne over hvælvet har ikke været overkalket.

Af Maria og bygningerne ses kun lidt. Ved det østre vindue ses et tårn, hvorfra går et fint mønstret rødt tag hen til Marias bygning. Tre søjler danner nicher, som adskiller de tre konger. Søjlerne er fint tegnet med tydelige korintiske kapitæler og marmorerede søjleskafter. Disse søjler angiver, at kongerne er indendørs. Kongerne er også velbevarede, næsten alle malelag står tilbage, både de rene frescolag malet i den våde puds og de øverste seccolag malet med bindemiddel på tør puds. Kongernes ansigtstræk kan stadig ses. Hudfarven er okkergul og kan virke grel, men den kraftige baggrundsfarve med blå lapis lazuli på sort bund har medvirket til, at virkningen har været storslået i datidens svagt oplyste kirke med små vinduer. Denne fremstilling af Kongernes tilbedelse supplerer Finjaværkstedets fremstilling af samme motiv i Fjenneslev kirke, der er hårdt restaureret, og samme værksteds fremstilling i Slaglille kirke, som her kan ses over hvælvene.