Skovshoved kirke

Tilbage til Liste over kirke

Skovshoved kirke

Billedserie

Liste over billeder

Skovshoved kirke

Gentofte provsti, Helsingør stift. Storkøbenhavn. Kirken er opført i 1914-15 ved arkitekt Alfred Brandt. Bygningen er i senromansk stil opført af røde teglsten over granitsokkel og består af skib med apsis mod vest, tårn ved sydøsthjørnet og et kapel fra 1930 ved nordøsthjørnet. Hovedindgangen mod vest er udformet som en rundbuet portal med tympanon under et cirkelvindue omgivet af evangelistsymbolerne. Tårnet havde oprindelig et kubeformet spir, som i 1935 blev afløst af det nuværende pyramidespir.

Skibet er overdækket af et tøndehvælv, apsiden har halvkuppelhvælv. Alteret og knæfaldet er en gave fra dronning Louise. Altertavlen har tredelt, forgyldt ramme, maleriet er udført af Axel Helsted og er et forstudie til altertavlen i Kristkirken. Apsidens syv vinduer havde oprindelig glasmalerier af Johannes Kragh, disse blev i 1965 udskiftet med de nuværende glasmosaikker af Knud Lollesgaard. I 1968 fik cirkelvinduet mod øst indsat en glasmosaik af Knud Lollesgsaard.

Alfred Jens Ferdinandt Brandt (1873-1937)

Brandt blev først uddannet som murersvend og gik derefter på Kunstakademiet i København 1894-1902. Han fik ansættelser hos C.L. Thuren, M. Nyrop og H. Wenck og arbejdede bl.a. med på Københavns Hovedbanegård. I 1908 fik han egen tegnestue og blev lærer ved Glarmesterlaugets fagskole. Alfred Brandts arbejder følger hovedstrømningerne i tiden. Hans hovedværk er Skovshoved Kirke fra 1914-15, som har romanske forbilleder. Tårnet blev oprindelig kronet af en særpræget muret kuppel, der i 1935 erstattedes af et mere traditionelt kobbertækt spir.

Axel Theophilus Helsted (1847-1907)

Helsted gik på Kunstakademiet i København i 1861-1866, desuden var han elev på Tuxen, Jerndorff og Frans Schwartz' modelskole og i 1869 på L. Bonnats skole i Paris. Han har udstillet på Charlottenborgs Forårsudstilling fra 1865 og repræsenteret Danmark ved Verdensudstillingerne i Paris i 1878, 1889 og 1900 samt på andre internationale udstillinger. Axel Helsted arbejdede tidligt med portrætkunsten, hvor portrætterne af vennen J.P. Jacobsen er blandt de bedste. En rejse til Palæstina bestyrkede hans religiøsitet, og han malede en række religiøse billeder, der viser en stræben mod inderlighed i fremstillingen af bibelske scener.

Kirkeudsmykninger: Kommunehospitalets kirke udsmykning i italo-byzantinsk stil tilpasset arkitekten Christian Hansens bygning (1896); Kristkirken i København altertavle (1903); Skovshoved kirke altertavle (forarbejde til altertavlen i Kristkirken).

Knud Ruge Lollesgaard (1911-1997)

Knud Lollesgaard var landmand til han i 1952-55 gik på Kunstakademiets freskoskole hos Elof Rieseby. Naturen blev hans største inspirationskilde, hvilket afspejler sig i hans malerier. Det er dog især som glaskunstner, han har gjort sig bemærket. Hans glasmosaikker er karakteristiske ved deres enkle, figurative stil, holdt i jordens og himlens farver. Blandt hans største opgaver har været udsmykningen til Verdenskirkernes Kapel i Genève.

Kirkeudsmykninger: Skovshoved kirke 7 glasmosaikker i apsis (1965) og glasmosaik i cirkelvinduet (1968); Randers Sankt Clemens kirke mosaik i alterbord (1969); Nivå kirke glasmosaik (1971); Grindsted kirke glasmosaik (1973); Herning Fredens kirke glasmosaik (1975); Skærlund kirke (Nørvang hr.) glasmosaik i koret (1978); Givskud kirke glasmosaik i koret (1976); Nærum kirke altervæg i glasmosaik (1979); Videbæk kirke mosaikruder (1980) Munkebjerg kirke altervæg (1983); Sønderborg Christians kirke glasmosaikruder, Odense Hans Tausens kirke (Odense hr.) mosaik i alterbord