Skovby kirke

Tilbage til Liste over kirke

Skovby kirke

Skovby kirke

Skovby hr., Odense amt, Fyns stift. Nordfyn. Kirken var muligvis viet til Sankt Morten i middelalderen. Apsis, kor og den østlige del af skibet er opført i romansk tid af tilhugne kvadre over dobbeltsokkel, to rundstave over skråkant. Begge de kilestik-rundbuede døre er bevaret, syddøren i brug, norddøren tilmuret, i norddørens blænding er indsat en romansk gravsten. Oprindelige rundbuevinduer er bevaret i apsis og i skibets nordmur. I begyndelsen af 1400-tallet blev skibet forlænget mod vest. I slutningen af 1400-tallet opførtes tårnet, murfladerne har høje spidsbuehvælvinger og gavlene er af den nordvestfynske type. Våbenhuset og nordkapellet er opført kort tid efter tårnet, nordkapellet har rige blændingsdekorationer.

Skibet set mod øst

Døbefont

Den runde korbue er bevaret men formodentlig noget ommuret. Kor og skib fik indbygget hvælv på et tidspunkt efter 1590, apsidens halvkuppelhvælv er blevet ombygget med tegl, hvornår vides ikke. Altertavlen er et skulpturarbejde af Kai Louis Jensen fra 1955. Prædikestolen i bruskbarok er fra o.1650. I koret ses en gravsten over Elisabeth Svave (død 1557).

Den romanske granitfont har ranker på kummen, særskilt skaft og løveprydet fod (Mackeprang s.140). Fonten er registreret i Mackeprang Fyn og Lolland-Falster - Djurslandstypen og smågrupper - Djurslandstypen.