Skibet kirke

Tilbage til Liste over kirke

Skibet kirke

Skibet kirke

Tørrild hr., Vejle amt, Haderslev stift. Østjylland og Samsø. Kor og skib er opført i romansk tid af frådsten iblandet granit, der er ingen synlig sokkel. Syddøren er stadig i brug men er noget udvidet, norddøren er tilmuret men står indvendig som niche. Forneden i vestgavlen er indmuret en romansk tympanon med relief. Skibet blev forlænget mod vest i sengotisk tid. Fra samme tid stammer sakristi mod nord og våbenhus mod syd. Flere romanske vinduer er bevaret, nogle er genåbnede. Bygningen blev noget ombygget i 1700-tallet.

Skib mod øst

Korets østvæg

Døbefont

Koret fik indbygget hvælv i sengotisk tid og skibet har på et tidspunkt (muligvis i 1700-tallet) fået tøndehvælv af træ. Ved istandsættelsen i 1951-52 blev det oprindelige flade bjælkeloft genetableret. Den rundbuede korbue står uændret. De sekundære gotiske hvælv i koret har delvist dækket de romanske kalkmalerier fra o.1175. Kalkmalerierne blev afdækket i forbindelse med den store istandsættelse 1951-52 og restaureret af E. Lind i 1954. Prædikestolen er fra o.1600. Den romanske granitfont har løver og ranker samt hjørnehoveder på foden, Mackeprang katalogiserer den som Østjysk løvefont af Sjørslev-typen. I korbuens nordvange ses gravsten over Iver Friis til Haraldskær (død 1557).

På korets østvæg ses kalkmalerier fra o.1175. Øverst mod nord ses Lazarus opvækkelse (Johannes 11.1.45) og mod syd Forklarelsen på bjerget (Matthæus 17.1-12). I Lazarus opvækkelse siger Martha "Ja herre jeg tror du er Guds søn." I Forklarelsen på bjerget åbenbarer Gud sig for Jesus og Messiasdrømmen går i opfyldelse. Nederst ses en rytterfrise.